Čulo sluha

 

Čulo sluha predstavlja jedno od pet čula čoveka, uz čulo vida, mirisa, ukusa i dodira. Čulo sluha odgovorno je za prijem i obradu zvukova (longitudinalni talasi), koji pistižu iz spoljašnje sredine u ljudski organizam te se transmituju putem kompleksnog  mehanizma lokalizovanog u uhu, temporalnom korteksu pa u područje mozga koji ih prima i dekodira.

 

Zvučni talasi konvertuju se iz longitudinalnih talasa u nervne impulse koji se kasnije obrađuju u mozgu. Zdravo ljudsko uho može detektovati zvukove frekvence od 20 Hz do 20,000 Hz ali je najosetljivije u vrednostima od 1500 do 3000 Hz. To je fekvenca koja se najčešće primenjuje u govoru. Deficiti sluha mogu nastati kada se zvučni talasi ne sprovode  adekvatno ka kohleji, u slučaju kada lezije dovode do poremećaja kohlearnog nerva ili entralnog nervnog sistema i signalnih puteva. Gubitak sluha može se klasifikovati kao konduktivni, senzorineuralni ili mešani, što zavisi od dela signalnog puta zahvaćenog lezijom.

 

Šta predstavlja sluh?

 

Periferni i centralni delovi grade auditorni aparat u ljudskom telu. Periferni auditivni sistem sačinjen je od spoljašnjeg uha i unutrašnjeg uha, od kojih svaki ima svoju zasebnu ulogu. Povezujući srednje uho i nazofarinks putem Eustahijeve tube, u koji vazduh ulazi  radi izjednačavanja pritiska, na obe strane timpaničnih membrane nalazi se bubna duplja. Naziva se i auditon.

 

Spoljašnje uho sastavljeno je od paviljona i spoljašnjeg ušnog kanala koji su odgovorni za peuzimanje zvučnih fenomena radi njihovog daljeg upućivanja ka bubnoj opni.

 

Srednje uho ima funkciju  prijema vibracija iz bubne duplje te transportovanja ka unutrašnjem uhu, process tokom kojega tri tanke kosti – ćekić, nakovanj i   uzengija.

 

Unutrašnje uho, poznato i kao labirint kompleksnog je oblika i karakteriše se sposobnošću uveličavanja auditornih informacija primljenih i prevedenih u neuronalnu poruku: nastaje pre viska,a iza vestibuluma i semicirkularnih duktusa (visak doprinosi čulu sluha, dok je vestibulum uključen u osećaj ravnoteže).

 

Centralni auditorni sistem sastavljen je od auditornih nerava (kohlearnog vestibuluma ili osmog kranijalnog nerva) i temporalnog koteksa, koji  predstavlja deo za obradu zvučnih percepcija.

 

 

Zadatak auditornog nerva jeste transmisija ka moždanim centrima. Prenosi se zvuk u formi nervnog impulsa koji stiže do temporalnog korteksa, koji  potom dekodira nervne impulse koje individua percepira kao zvučne.

 

Koje funkcije ima čulo sluha ?

 

Čulo sluha ima ulogu da primi i obrađuje zvučne signale iz spoljašnje okoline, te se transmituje putem kompleksnih mehanizama koji potiču iz uha, temporalnog korteksa i područja mozga koji primaju ove nervne impulse i dekodiraju ih u zvučne informacije.