Šta su kičmeni pršljenovi?

Kičmeni pršljenovi su kosti koji formiraju kičmeni stub. Osim strukturalne potpore koju daju, kičmenovi pršljenovi takođe formiraju kičmeni kanal u kome se nalazi kičmena moždina. Oštećenje međupršljenskih diskusa koji povezuju pršljenove, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema od skolioze do hernije.

 

Kičmenih pršljenova ima 33, poređani su jedan na drugom i tako formiraju kičmeni stub. Zavisno od položaja u kičmenom stubu dele se na vratne, kojih ima sedam, grudne kojih je dvanaest, pet lumbalnih, pet spojenih pršljenova sakralne regije, kao i četiri spojena pršljena koji formiraju trtičnu kost.

 

Svaki pršljen sastoji se iz velike kosti koja čini telo kičmenog pršljena, ili centruma iznad koga se nalazi pršljenski luk. Luk obuhvata i spinalni nastavak, dva tranverzalna nastavka gde se leđni mišići vezuju za pršljen, kao i pediklu koja spaja dve strane ploče (lamine). Strana između spinalnog nastavka i transverzalnog nastavka naziva se ulegnuće dok, se strana između transverzalnog nastavka i tela pršljena naziva stalk. Na spoju lamine i pedikle mogu se videti fasetni zglobovi. Fasetni zglobovi nalaze se na gornjem delu kičmenog pršljena koji međusobno spajaju pršljenove i daju im fleksibilnost u međusobnim pokretima.

 

Dva vratna pršljena sa svojim spinalnim nastavkom imaju najširu lepezu pokreta: prvi je atlas i pruža potporu težini glave, dok se drugi naziva axis ili odontoidni nastavak koji se uzglobljuje u prsten atlasa. Grudni pršljenovi se karakterišu prisustvom faseta koji se spajaju sa rebrima koja čine grudni koš, a koji štiti unutrašnje organe smeštene u grudnoj duplji. Konačno, sakralni pršljenovi su nešto veći i nalaze se u donjem delu kičmenog stuba. Nervi sakralnog dela izlaze iz kičmene moždine dajući prednje i zadnje grane nerava.

 

Koja je funkcija kičmenih pršljenova?

Bez obzira na njihov položaj, svi kičmeni pršljenovi imaju jedinstvene karakteristike koje im pomažu u obavljanju tri osnovne funkcije. Telo kičmenog pršljena omogućava strukturalnu potporu i nosi težinu tela (otporno je na pritisak i opterećenje). Luk pršljena formira pršljenski otvor (foramen), kanal kroz koji prolazi kičmena moždina i koju štiti od povreda. Konačno, transverzalni nastavci služe kao mesta pripajanja mišića i pružaju mogućnost kontrolisanih pokreta i fleksibilnosti.

 

Kičmena  moždina predstavlja stub nerava koji povezuje mozak sa ostalim delovima tela, omogućavajući kontrolu pokreta. Bez nje nije moguće izvršiti bilo kakve pokrete, a organi ne bi mogli normalno da funkcionišu. Od suštinske je važnosti da se svi problemi u vezi sa kičmenom moždinom, poput bolova u leđima i dislokacije, leče na vreme. Kiropraktični tretmani se često koriste u ispravljanju subluksacije pršljenova (neusklađenosti) i da se ukloni bol u leđima, vratu i glavobolje. Odabir najboljeg načina lečenja pomoći će pacijentu da normalno obavlja svakodnevne aktivnosti i da spreči pojavu komplikacija u budućnosti.