Šta je koleno?

Koleno je jedno od najsnažnijih i najotpornijih zglobova u ljudskom telu. Kolena su dovojno pokretljiva da obezbede pokrete donjeg dela nogu, što omogućava vršenje svakodnevnih aktivnosti poput hodanja, sedenja, trčanja i uspravnog stajanja. Koleno je najveći zglob u ljudskom telu i veoma je komplikovan. Spada u troho-ginglimuse, koji omogućavaju savijanja i istezanje, kao i blagu medijalnu i lateralnu rotaciju (vertikalno i horizontalno pomeranje). Koleno je zglob koji spaja butinu sa potkolenicom i čine ga dve odvojene artikulacije.

 

Koleno je zglob koji se sastoji od tri različite kosti: femura, tibije i patele. Femur i tibija povezani su na krajevima, dok se patela, odnosno čašica kolena, nalazi izpred femura. Površina zgloba kolena prekrivena je tankim slojem hrskavice kako bi se zaštitile kosti i omogućilo njihovo lakše pomeranje. Tanki sloj hrskavice koja se nalazi na unutrašnjosti zgloba kolena sprečava nastanak frikcije prilikom pokretanja i čima čuva jačinu i integritet kolena. Između femura i tibije nalazi se još jedna fibrozno-hrskavična struktura koja se naziva meniskus. Meniskus štiti krajeve kostiju od oštećenja tako što sprečava njihovo međusobno dodirivanje za vreme vršenja aktivnosti poput trčanja, brzog hodanja i skakanja. Kosti zgloba kolena okružene su jednom vrstom kapsule koju okružuju sinovijalna i vlaknasta membrana. Ove dve membrane odgovorne su za lubrikaciju, odnosno podmazivanje kostiju zgloba kolena. Kapsula zgloba kolena se nalazi u direktnom kontaktu sa ligamentima koje drže koleno na mestu. Ovi ligamenti pružaju jačinu i potporu kostiju kolena, a omogućavaju i njihovo normalno pozicioniranje u kolenu.

 

Patelarni ligament drži patelu, odnosno meniskus, na mestu. Ovaj ligament pruža se od donje ivice meniskusa pa sve do tibije. Na samom kraju ovog ligamenta nalaze se kosi poplitelni ligament i zaobljeni poplitelni ligament koji spajaju femur sa tibijom i fibulom. Kolateralni ligamenti koji povezuju femur i tibiju sprečavaju pomeranje kolena u stranu i time ga štite od dislokacije i drugih ozbiljnih povreda. Prednji krstasti ligament štiti koleno od preteranog istezanja i sprečava dodirivanje femura i tibije. Zadnji krstasti ligament štiti femur od pomeranja unapred i dodirivanja tibije.

 

U zglobu kolena nalaze se i mnogobrojne druge strukture koje ga štite od spoljnih mehaničkih oštećenja i frikcije. Ove strukture u sebi sadrže veliki broj džepova u kojima se nalazi tečni lubrikant, kao i formacije adipoznog tkiva. Ove strukture pomažu u smanjivanju trenja između kostiju i funkcionišu kao ublaživač pritiska koji nastaje spoljnim silama.

 

Pored povreda koje nastaju kao rezultat mehaničkog oštećenja, neke od bolesti koje se mogu javiti na zglobu kolena su artritis i patelofemoralni sindrom. Bol u kolenu najčešće nastaje kao posledica povrede, neusklađenosti elemenata zgloba ili degeneracijom delova zgloba. Najveći broj povreda kolena veoma brzo prolaze i mogu se lečiti u kućnim uslovima. Međutim, teže povrede i ozbiljnija oboljenja zahtevaju hitnu medicinsku negu pa čak i hospitalizaciju kako bi se sprečilo nastajanje trajnih posledica.

 

Koja je funkcija kolena?

Koleno omogućava savijanje i istezanje donjeg dela noge. Radijus kretanja kolena ograničen je specifičnom anatomskom strukturom zgloba kolena, i iznosi najviše 120 stepeni. U odnosu na druge vrste zglobova, koleno je osrednje fleksibilan zglob i dozvoljava određenu količinu i spoljašnje i unutrašnje rotacije. Za razliku od zgloba kuka, koji je delimično zaštićen koštanim strukturama karlice, zglob kolena nema nikakvu zaštitu. Ligamenti koji se nalaze oko kolena pružaju zglobu stabilnost i zaštitu.