Larinks je organ odgovoran za fonaciju, odnosno produkciju zvuka. Lokalizovan je u vratu, između farinksa i traheje. Oblika je šupljeg cilindra. Larinks takođe omogućava pasažu udahutog vazduha (od nosa ka usnoj duplji i brohijama) ka o i izdahnutog vazduha (od bronhija ka nosu i ustima). Poseduje mehanizam vratnica, koje mogu prevenirati da sažvakana hrana (bolus hrane) dospe u respiratorne puteve tokom gutanja.

 

Šta predstavlja larinks ?

 

Larinks predstavlja organ koji je odgovoran za govor, odnosno produkciju zvuka. Oblik i tekstura koji ga karakterišu rigidni su usled hrskavice (11 ukupno, uključujući i 5 glavnih hrskavica) koje su deo njegove  strukture. Mnogobrojne hrskavice  međusobno su povezane ligamentima; te je pokretljivost brojnih hrskavičavih delova kao i organa u celini omogućena postojanjem bogatog muskularnog aparata.

 

Idealno larinks je podeljen na tri dela: gornji deo naziva se ‘’supraglotični’’ (u visini epiglotisa) i njegova šupljina  naziva se vestibulum larinksa; centralno deo koji je lokalizovan u nivou glotisa i ispod centrlanog dela, a niži delovi sačinjeni su spolja od mišićnih struktura i iznutra oivičeni mukoznom membranom. Larinks se pojavljuje iza jezika,  gde se farinks završava,  a nastavlja trahejom.

 

Prosečna dužina larinksa kod odrasle osobe je 4 cm, šiine 4 cm i 3.5 cm dijametra. Navedene dimenzije mogu varirati od individue do individue, u zavisnosti od godina i pola. Tokom puberteta ovaj organ podleže velikim promenama: u detinjstvu larinks je manjih dimenzija, tokom godina seksualnog sazrevanja rapidno se uvećava, dostižući konačne dimenzije. Neke od ovih promena nastaju u pubertetu i podrazumevaju promene u  glasovnom tonu koje su karakteristične za određeno doba i to pogotovo kod osoba muškog pola. Kod žena larinks je najčešće kraći nego kod osoba muškog pola.

 

Koje su funkcije larinksa?

Primarna funkcija larinksa  jeste zaštita donjih respiratornih puteva rapidnim zatvarenjem otvora pri mehaničkoj stimualciji, koja zaustavlja disanje i prevenira ulazak stranih materija u respiratorne puteve.

 

Larinks omogućava emisiju zvukova (fonaciju) te omogućava transport udahnutog vazduha (od nosa ka ustima i plućima) kao i izdahnutog vazduha (od pluća ka nosu i ustima).

Larinks se pokreće ka gore i napred u cilju otvaranja ezofagusa radi transporta progutane hrane. Tokom gutanja, laringealne šupljine  su zatvorene u cilju prevencije aspiracije progutane hrane u respiratorne puteve. Ipak, tokom respiracije laringealne šupljine se otvaraju dok neki laringealni mišići šire glasne žice i povećavaju dijametar laringealnih puteva.

 

Konačno, tokom fonacije laringealne šupljine koje se nazivaju rima glotidis su zatvorene što uslovljava vibaciju glasnih žica i produkciju zvukova kada se vazduh kreće kroz zatvorenu šupljinu.