Šta su mišići?

Mišić predstavlja meko tkivo, sačinjeno od posebnih vlakana (poznatih kao mišićna vlakna) koja poseduju sposobnost kontrahovanja. Mišićna vlakna su sačinjena od posebne vrste ćelija nazvanih miociti, koje u sebi sadrže niti proteina aktina i miozina. Kako niti prelaze jedna preko druge njihova mišićna aktivnost stvara kontrakciju koja menja dužinu i oblik ćelije.

 

Unutar ljudskog organizma postoje dva osnovna tipa mišića: skeletni mišići (poznati i kao “crveni” ili “voljni”) koji se nalaze pod kontrolom naše volje; i glatki mišići (poznati i kao “beli” ili “nevoljni”), čija je kontrakcijska aktivnost autonomna i odvija se nezavisno od naše volje. Skeletno mišićno vlakno nalazi se u mišićima koji su vezani za skelet, dok se glatko mišićno tkivo nalazi u zidovima organa i struktura poput želuca, creva, materice, bešike, i drugih. Još jedna vrsta mišićnog tkiva jeste ono koje čini srce, nazvano “srčani mišić” ili “miokard”, koji ima jedinstvene karakteristike. Iako histološki gledano ima karakteristike slične voljnim mišićima, on zapravo funkcioniše kao nevoljni mišić, odnosno nezavisno od naše volje.

 

Bolesti koje pogađaju mišiće i/ili njihovu nervnu kontrolu spadaju u neuromišićne bolesti. Reč je o problemima koji vode do spazmova ili paralize, zavisno od mesta na kome se javljaju i težine stanja svakog pojedinca. Takođe, veliki broj neuroloških problema može dovesti do problema vezanih za kretanje i motornu koordinaciju. Pronalaženje najboljeg načina lečenja je od suštinskog značaja kako bi se izbegla pojava daljih eventualnih komplikacija.

 

Šta su nevoljni mišići?

Sa histološke tačke gledišta, nevoljni mišići razlikuju se od voljnih zato što njihova vlakna nisu sačinjena nisu u snopovima, njihova struktura je homogena, i definiše se kao “glatka” muskulatura. Nevoljni mišići nalaze se u zidovima organa digestivnog trakta, krvnih sudova, bronhija, materice i bešike. Za razliku od poprečno-prugastih mišića, glatki mišići se sporije kontrahuju i opuštaju.

 

Šta su voljni mišići?

Voljni mišići podeljeni su u dve grupe: površinske i duboke. Površinski mišići su mimični mišići i nalaze se samo na glavi i vratu. S druge strane, duboki mišići dele se na skeletne (pokreću kosti pod uticajem naše volje) i mišiće koji su povezani za druge organe (poput oka, ušiju/jezika i ždrela).

 

Koja je uloga mišića?

Glavna uloga mišićnog sistema je pokretanje. Mišićno tkivo je jedino u našem orgnaizmu koje ima sposobnost kontrakcije i samim tim pokretanja nekog dela tela. Mišići takođe obavljaju i mnoge druge funkcije poput održavanja tela u nekom položaju (sedenju ili stajanju), stabilizacija i potpora zglobovima, proizvodnja toplote u cilju održavanja normalne telesne temperature. Bilo da se radi o izrazu lica, pokretanju ruke, jezika ili prsta, glavna uloga voljnih mišića je uvek ista: omogućavanje osobi da izvodi mišićne pokrete kontrolisane sopstvenom voljom.

Funkcija nevoljnih mišića je da dovedu do promene oblika i unutrašnjeg prečnika određenih organa (prilikom pomeranja supstanci unutar tela i izbacivanje neželjenog sadržaja).