Šta je mišićno-skeletni sistem?

Mišićno-skeletni sistem predstavlja sistem kostiju, zglobova i mišića koji daju potporu, štite i pokreću naše telo. To je najveći organski sistem u našem telu i predstavlja oko 80% ukupne telesne težine. Mišićno-skeletni sistem sastoji se od kostiju, zglobova, mišića, tetiva, ligamenata, hrskavice i ostalih vidova vezivnog tkiva koje povezuje tkiva i organe, daje potporu našem telu i omogućava njegovo kretanje.

 

Kosti

Kosti predstavljaju izuzetno specijalizovano vezivno tkivo koje se sastoji od mešavine guste organske osnove i neorganske mineralne komponente. Odlikuju se čvrstoćom i mehaničkom otpornošću. Zavisno od oblika, dele se na duge, pljosnate, kratke i nepravilne kosti.

 

Zglobovi

Zglobovi predstavljaju skup elemenata (fibroznog tkiva i/ili hrskavice, ligamenata, čašica i membrane) koji regulišu spoj između dve ili više koštanih površina. Na osnovu vrste pokretljivosti zglobnog spoja oni se dele na sinovijalne (kao kod zgloba kolena, lakta, šake, kuka, članka ili ramena); polupokretne (kao kod kičme) ili nepokretne (kao u slučaju spojeva kostiju glave i karlice). Zavisno od dela tela na kome se nalaze zglobovi omogućavaju više ili manje širi dijapazon pokreta kao i stabilnost organizma.

 

Mišići

Mišići su tkivo sastavljeno od posebnih vlakana (mišićnih vlakana) koja imaju sposobnost kontrakcije. U ljudskom telu postoje dve velike grupe mišića: poprečno-prugasti, poznati i kao “crveni” mišići ili voljni mišići koje kontroliše naša volja, i glatki mišići, tzv. “beli” ili nevoljni, čije kontrakcije su izvan voljne kontrole, autonomne. I konačno, postoji i jedan poseban mišić, srčani mišić, odnosno miokard koji ima sasvim posebne osobine. I dok je histološki gledano sličan voljnim mišićima, on zapravo predstavlja nevoljni mišić koji se kontrahuje nezavisno od naše volje.

 

Koja je uloga mišićno-skeletnog sistema?

Glavna uloga mišićno-skeletnog sistema je pružanje oslonca i potpore organizmu omogućavajući mu pokrete i štiteći njegove vitalne organe.

 

Zbog činjenice da je većina sistema organa u našem telu povezana, tako bolesti i poremećaji vaskularnog, nervnog ili vezivnog sistema mogu takođe da utiču na mišićno-skeletni sistem i da otežaju postavljanje dijagnoze. Bolesti mišićno-skeletnog sistema uglavnom obuhvataju funkcionalne poremećaje i nepravilnosti u pokretima.

 

Među mišićno-skeletne poremećaje ubrajaju se povrede ili bolovi u zglobovima, ligamentima, mišićima i strukturama koje daju potporu ekstremitetima, vratu i leđima. Oni mogu da dovedu do sledećih simptoma: nelagoda i bol, ali mogu i da smanje pokretljivost i normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Među nekima od njih su sindrom karpalnog kanala, bursitis, tenosinovitis i tenditis.

Mišićno-skeletne povrede: povrede mišića, krvnih sudova, nerava, kostiju, tetiva i drugih mekih tkiva. Najčešća među ovim povredama je povreda zbog čestog obavljanja određene radnje – Repetitive Strain Injury (RSI). Među nekim od njih su i sindrom karpalnog kanala, teniski lakat i nespecifična bol gornjih ekstremiteta.

 

Zavisno od povrede, ozbiljnosti stanja pacijenta, njegovog sveukupnog zdravlja, trebalo bi odrediti najpogodniji oblik lečenja kako bi se izbegao nastanak eventualnih posledica.