Nos predstavlja osnovni organ  čula za miris i takođe učestvuje u procesu disanja u sprezi sa respiratornim sistemom. Nos je lokalizovan u centralnoj regiji lica, u medijalnoj poziciji, koja se sastoji od početnog dela respiratornog sistema.  Poseduje funkciju u respiratornom i olfaktornom sistemu, te je građen od kostiju i hrskavice koja čini spoljašnje strukture koje protudiraju u prednjoj liniji lica.

 

 

Unutar nosne šupljine nalaze se prednji delovi koji su sačinjeni od dva dugačka i prohodna kanala oivičenih mukozom koja je  u kontaktu sa spoljašnjom sredinom kao i nozdrvama.

 

Šta predstavlja nos ?

Nosne strukture sačinjene su od kostiju i hrskavice: koštani deo građen je od nosne kosti i maksile, dok je hrskavičavi deo onaj koji određuje  oblik i vrh nosa. Prisustvo kostiju i hrskavice u spoljašnjim struktrama nosa jasno se razlikuje  tokom kliničkog ispitivanja zadnjih delova nosa.

Idući od vrha nosa ka bazi nosa, postoji razlika u tvrdoći tkiva ispod kože, od mekšeg ka čvršćem.

 

Postoje dva nazalna hodnika: njihov prednji deo otvara se ka spoljašnjem delu kroz nosne hodnika, dok je njegov zadnji deo u komunikaciji sa nazofarinskom (na primer gornjim partijama farinksa) kroz dva otvora, poznatih pod imenom hoane.

 

Nazalne jame prekrivene su unutrašnjim delom pituitarne mukoze i podeljen na dva dela: gornje partije ( nazvane i olfaktornom) kao i donjim partijama (poznatim kao respiratorna).

 

Respiratorna  mukoza karakteriše se prisustvom vaskularne mreže koaj takođe dozvoljava zagrevanje inhalianog vazduha kao i prisustvo mukoze i cilijanih treplji, koje omogućavaju vlaženje i prečišćavanje inhaliranog vazduha. Sa duge strane, delovi olfaktorne mukoze  sadrže olfaktorne ćelije, olfaktorne bulbuse i nerve.

 

Sa spoljašnje strane oba vrha nosne kosti projektuju se na kosti koja je pokrivena mukozom, ili donjim, srednjim delom i gornjim turbinatnim delom. Obe nazalne šupljine međusobno su odvojene septumom, koji je građen od hrskavičavog i koštanog dela.  Krov nosnih šupljina sačinjen je od etmoidne kosti, koja tazdvaja nosne šupljine od moždanog tkiva i predstavlja jednu od kostiju koje grade očnu orbitu.

 

Koja je funkcija nosa ?

 

Postoje dve funkcije nosa: respiratorna i olfaktivna funkcija. Nos predstavlja deo gornjeg respiratornog sistema: tokom inhalacije vazduh ulazi koz nozdrve u nosnu šupljinu, gde se zagreva, vlaži i prečišćava pokretima cilijarnih treplji i mukusa kako bi se transpotovao put respiratornog trakta.  Po pitanju olfaktivnih funkcija, gornji zid koji prekriva nazalne šupljine prima olfaktivne signale koji se dalje prenose ka mozgu bulbusima i olfaktornim nervim