Paratiroidna žlezda ili paratioridea omogućava produkciju i endokrinu sekreciju (unutrašnju) paatioidnog hormona, naročito hormona od vitalnog značaja u regulaciji metabolizma minerala (posebno kalcijuma i fosfora) unutar oganizma.

 

Paratiroidne žlezde poseduju specifičnu, enkapsuliranu i glatku površinu svetlo braon pebojene usled visokog sadržaja masti kao i oksifilnih ćelija  u samim žlezdama. Prisustvo žute boje oko žlezda može se pogrešno identifikovati kao okolna masna struktura.

 

Gde su lokalizovane paratiroidne žlezde ?

 

Paratiroidne žlezde ograničene su veličine koja iznosi oko 0.5 do 1 cm. Prekrivene su fibroznom kapsulom, unutar koje su sadržane ćelije aranžirane u vidu vrpce u tri divizije: glavne ćelije (male i polihedralne ćelije), jasne ćelije (relativno krupne) , oksifilne ćelije (ćelije koje poseduju oksifil u citoplazmi ili acidofilne granule).

 

Paratiroidne žlezde lokalizovane su iza tiroidne žlezde i sastoje se od 4 žlezde (ili dva para paratiroidnih žlezda),ali ih može biti čak 5 ili 6.

 

Njihovo ime odražava bliski anatomski odnos sa tiroidnom žlezdom. Najčešće su dve paratiroidne žlezde: gornje i dve donje paratiroidne žlezde ili gornja i donja paratiroidna žlezda.

 

Gonji par paratioidnih žlezda najčešće je lokalizovan iza tiroidne žlezde, dok je donji pa lokalizovan između grana donje tirioide.

 

Gornje paatioidne žlezde snabdevaju se krvlju putem donje tiroidne arterije ili anastomotičnih grana lokalizovanih između donje i gornje tiroidne arterije.

 

Sa druge strane, donja inferiorna arterija najčešće se snabdeva donjim paratiodinim žlezdama. Kada je donja tiroidna žlezda odsutna, grane gornje tiroidne arterije snabdevaju donje paratirioidne žlezde.

 

Koja je funkcija paratiroidnih žlezda ?

 

Glavna funkcija paratiroidnih žlezda jeste regulacija nivoa kalcijuma u organizmu unutar fizioloških vrednosti radi adekvatnog funckionisanja mišićnog i nervnog tkiva.

 

 

Kalcijum predstavlja osnovni element koji uslovljava mišićnu kontrakciju, te predstavlja osnovni elemenat kostiju omogućavajući adekvatnu  rigidnost kostiju kao i sprovođenje električnih impulsa duž nerava.

 

Bilo koja redukcija u nivou kalcijuma signalizira paratirodinim žlezdama da započnu produkciju paratiroidnog hormona koji reguliše nivo kalcijuma u organizmu.

 

Nadalje, funkcija paratiroidnih žlezda jeste produkcija i sekrecija paratiroidnog hormona (PTH).  PTH predstavlja aminokiselinski lanac od 84 kiseline sa funkcijom kontrole  regulatornih faktora  kalcijuma/fosfata u  organizmu i održavanje metabolizma  kostiju.

 

U bubrezima stimuliše reapsorpciju kalcijuma i ekskreciju fosfata, dok u crevima paratiroidni hormone stimuliše apsorpciju kalcijuma.

 

Produkcija ovog hormona izaziva transfer kalcijuma iz kosti u cirkulaciju, dok njegova deficijencija izaziva redukciju koncentracije kalcijuma u krvi, što rezultuje pojavom hipertoničnih mišića (što potvrđuje vitalnu ulogu koju kalcijum ima u regulaciji mišićne kontrakcije).