Penis predstavlja muški reproduktivni organ na distalnom kaju uinarnog sistema.

Sačinjen je od tri cilindirčna tela prekrivenim na spoljašnjem kraju glansom: dva lateralna kavernozna tela i centralno sunđerasto telo, kroz koji prolazi uretra.

 

Šta je penis ?

 

Penis dostiže potpunu veličinu i sazrevanje tokom puberteta. Nadalje, penis je sačinjen od nekoliko delova, kao što je glans (vrh penisa), kavernozno telo (dve kolune koje se pružaju duž lateralnih strana penisa), spongioznog tela (tkivo sunđeraste konzistencije duž prednje strane penisa) i uretre (tubusa koji se prostire duž mokraćne bešike ka uretralno otvoru).

 

U visini gde se glans otvara kauretralnom meatusu, ili orificijumu uretra dozvoljava prolaz semene tečnosti i urina ka spoljašnjoj okolini. U principu, glans je delimično prekriven naborom porekal kože penisa – prepucijumom.

 

Pripadajuća koža penisa u kontinuitetu je sa donjim partijama abdominalnog zida. Distalni deo kože penisa u vezi je sa glatkom kožom penisa (prepucijumom). Na koroni, kožni nabori grade prepucijum.

 

Oba kavernoozna tela pribijaju duboke arterije penisa (kavernozna arterije) i svaka je ograđena tunikom albugineom, neelastičnom fascijalnom strukturom. Oba kavenozna tela obavijena su čvrstim fibroznim omotačem koji se naziva Bakova fascija. Inervacija penisa izuzetno je kompleksna i potiče od sakralnih nerava kroz koje prolazi pudendalni nerv i sakralni pleksus koji daje kavernozna nervna vlakna

 

Kavernozna tela sačinjena su od erektilnih tkiva koja se sastoje od brojnih vaskularnih prostora iregularnog oblika.  Kada je penis u stanju mirovanja, krvni protok je  redukovan, te postoji manja količina krvi u vaskularnim prostorima, dok se tokom erekcije količina krvi u kavernoznom telu značajno povećava kao i  kvni pritisak u neelastičnoj tuniki albugineji.

 

Kompleksni mehanizma koji povećava snabdevanje krvlju kao i posledična redukcija protoka jeste konstanta koja determiniše rigiditet penisa.

 

Ove arterije predstavljaju grane za kožu penisa koje nastaju od leve i desne superficijalne spoljašnje pudendalne arterije, koja je grana femoralne aterije.

 

 

Inervacija penisa obezbeđuje se preko grana pudendalnog i kavernoznog nerva.  Pudendalni nerv obezbeđuje somatsku motornu i senzornu inervaciju penisa. Sa druge strane, kavernozni nervi obezbeđuju inervaciju za erektilna tkiva.

 

Koja je osnovna funkcija penisa ?

 

Postoje dve osnovne funkcije koje penis vrši: seksualna i urinarna funkcija. Seksualna funkcija olakšana je  usled karakterističnig osobina kavernzonog tela, u koem je sadržano dosta krvnih sudova koji se tokom erekcije pune krvlju te nastaje seksualni odnos. Sa druge strane, urinarna funkcija  obavlja se putem uretre i uretralnog meatusa.