Šta su to plućne vene?

Plućne vene su odgovorne za prenos krvi bogate kiseonikom od pluća prema srcu (do leve pretkomore), koja se zatim pumpa prema ostalim delovima tela. Zajedno sa plućnim arterijama one čine takozvani plućni krvotok (nazvan još i “krvotok pluća i srca” ili “mali krvotok”) ili deo sistema krvotoka. Plućna cirkulacija je deo kardiovaskularnog sistema i odgovorna je za transport krvi bogate ugljen-dioksidom i otpadnim materijama koja potiče iz svih organa i tkiva, preko srca do pluća, kao i za vraćanje te iste krvi obogaćene kiseonikom i hranljivim materijama prema srcu odakle se ona pumpa prema ostalim organima i tkivima.

 

U sistemskoj cirkulaciji (ili “velikom krvotoku”) koji je deo sistema cirkulacije arterije su zadužene za transport krvi bogate kiseonikom prema organima i tkivima, dok su vene zadužene za transport takozvane venske krvi koja je bogata ugljen-dioksidom i otpadnim materijama. Kod plućne cirkulacije, ovaj sistem je obrnut – tako da su plućne vene jedine vene našeg organizma zadužene za transport krvi bogate kiseonikom.

 

Svaka plućna vena povezana je sa mrežom kapilara (sitnih krvnih sudova) u plućnim alveolama. Plućne alveole su sitne vazdušne kesice u kojima dolazi do razmene gasova između kiseonika i ugljen-dioksida. Ovi kapilari se povezuju i formiraju krvne sudove u svakom plućnom režnju. Desno plućno krilo sadrži tri režnja, dok ih levo ima dva. Plućne vene koje povezuju desno plućno krilo za srce nazivaju se desne plućne vene, dok one koje povezuju levo plućno krilo nose naziv leve plućne vene. Postoje obično četiri plućne vene, po dve za svako krilo. Zavisno od režnja, leve i desne plućne vene su dalje podeljene na gornje i donje.

 

  • Gornja leva: odvodi krv iz gornjeg levog režnja
  • Donja leva: odvodi krv iz donjeg levog režnja
  • Gornja desna: odvodi krv iz gornjeg i srednjeg desnog režnja
  • Donja desna: odvodi krv iz donjeg desnog režnja

 

Plućne vene odlikuju se tankim zidovima i elastičnošću, prosečna dužina im je 1.5 cm, dok im je prečnik od 13 do 16 mm i nemaju zaliske. Obično su desne plućne vene deblje od onih na levoj strani, i ulivaju se u levu pretkomoru u blizini pretkomorne pregrade, dok se leve plućne vene ulivaju u bočni zid.

 

Bilo koje stanje koje utiče na krvne sudove između pluća i srca naziva se plućnom vaskularnom bolešću. Uzroci plućne vaskularne bolesti uglavnom zavise od toga koji je krvni sud pluća pogođen bolešću. Uobičajen simptom koji se javlja je kratak dah i obraćanje lekaru je od suštinskog značaja kako bi se prepisalo odgovarajuće lečenje i sprečila pojava daljih komplikacija.

 

Koja je uloga plućnih vena?

Najvažnija uloga plućnih vena je transport krvi bogate kiseonikom i hranljivih materija iz pluća u srce odakle se ona dalje prosleđuje organima i tkivima u ostale delove tela. Nakon što krv pomoću arterija stigne u organe i tkiva, ona otpušta kiseonik i obogaćuje se ugljen dioksidom. Ljudsko telo ne može da funkcioniše i razvija se bez kiseonika te je stoga uloga plućnih vena od suštinskog značaja za naš život. One su nezaobilazne u pravilnom funkcionisanju krvotoka i kardiovaskularnog sistema.