Šta je rame?

Rame predstavlja složen zglob kojim se ruka spaja za trup. Sačinjen je iz tri kosti i četiri ligamenta koji zajedno omogućavaju ruci i šaci da budu pozicionirane pod uticajem kontrole naše volje. Rame može da izvede širok dijapazon pokreta koji zahtevaju i veću slobodu aktivnosti, ali koji nose sa sobom i veću nestabilnost. Kako bi se savladali ovi tipovi situacija, složeni mišići i tetive ramena svojim delovanjem stupaju na scenu.

 

Rame je najsloženiji i najsofisticiraniji zglob koji omogućava najveći broj pokreta u odnosu na ostale zglobove ljudskog organizma. Kosti koje čine rameni zglob su: nadlaktica (humerus), lopatica (scapula) i ključna kost (clavicula). Kako bi u potpunosti bio funkcionalan, ovaj zglob povezan je sa brojnim tetivama, ligamentima, mišićima i nervima koji omogućavaju izvođenje pokreta, kao i krvnim sudovima koji ishranjuju zglob i okolna tkiva. Gornji deo ramenog zgloba predstavlja spoj lopatice i ključne kosti, dok su u donjem delu spojene grudna kost i ključna kost. Rameni zglob takođe obuhvata i spoj između nadlaktice i lopatice, gde se glava nadlaktice uzglobljava sa glenoidnom šupljinom lopatice. Takozvane kvržice humerusa omogućavaju mišiću rotatorskog rukavca da se bezbedno veže za rameni zglob.

 

Četiri ligamenta koja su povezana sa kostima ramena su sledeći: glenohumerusni ligamenti (gornji, srednji i donji), koji povezuju glenoidnu šupljinu i koji su odgovorni za veći deo stabilnosti zgloba;  korakoakromijalni ligament koji spaja ključnu kost sa lopaticom; korakoakromijalni ligament ključne kosti (konusni i trapezoidni), koji spajaju ključnu kost i lopaticu omogućavajući im da ostanu povezane i prilikom nošenja teškog tereta; i konačno, poprečni humerusni ligament koji održava u pokretu tetivu duge gleve bicepsa između dve humerusne kvržice.

 

Uobičajena stanja koja se povezuju za rameni zglob su kidanje mišića rotatorskog rukavca kao i prelomi jedne ili više kostiju koje ulaze u sastav ramena. Zbog toga što je najpokretljivi zglob u telu, problemi sa ramenom (uključujući i bol) su česta pojava zbog velikog broja pokreta koje taj zglob obavlja. Nestabilnost ramena, bilo zbog degenerativnog procesa ili povrede zahteva medicinsko lečenje. Pronalaženje pravog oblika lečenja je od suštinske važnosti kako bi se sprečilo pogoršanje simptoma i komplikacije.

 

Koja je uloga ramenog zgloba?

Rameni zglob spaja ruku sa trupom i omogućava pokretanje ruke voljnim pokretima. Kliženjem duž zadnjeg dela grudnog koša, lopatica omogućava široke pokrete ruke. Važnu ulogu igraju i artikulacija između lopatice i ramene kosti kao i spoj lopatice i toraksa, odnosno lopatice i rebara na zadnjoj strani grudnog koša.

Mišići i zglobovi ramena omogućavaju savijanje i opružanje ruke, i čine ovaj zglob najpokretljivijim u ljudskom organizmu. On takođe ima ulogu u odmicanju i primicanju ruke, unutrašnjoj i spoljašnjoj rotaciji (prema unutra i prema spolja), kao i prednjoj i zadnjoj rotaciji.