Reproduktivni sistem predstavlja skup organa koji omogućavaju reprodukciju kod muškaraca i žena. Reproduktivni sistem razlikuje se među polovima. Kod muškaraca on se sastoji od penisa, prostate, testisa, semenovoda i semenika, dok se kod žena sastoji od jajnika, jajovoda, materice, vagine i vulve.

 

Šta je reproduktivni sistem?

Reproduktivni sistem je sistem organa koji organizmima služi u svrhu razmnožavanja. Polni sistem čoveka uključuje spoljašnje polne organe i unutarnje polne organe. Iako se polni sistemi odraslog muškarca i žene znatno razlikuju, oboje polaze iz iste embrionalne osnove. Pol čoveka određen je genetski već kod oplodnje.

 

Muški polni sistem

Muški reproduktivni sistem sastoji se od semenika, pasemenika, semenovoda, semenih mehurića, mlazničnog voda, predstojne žlezde, gomoljno-crevne žlezde i penisa. Semenici, pasemenici, semenovodi, semeni mehurići i mlazični vodovi spadaju u grupu parnih organa, i smešteni su u karličnoj šupljini.

 

Testisi predstavljaju muške genitalne žlezde čija je glavna funkcija stvaranje spermatozoida, odnosno spermatogeneza. Funkcija testisa takođe je usko povezana sa radom endokrinog sistema, jer se u njima od puberteta proizvodi muški polni hormon – testosteron. Testosteron je odgovoran za nastanak seksualnih polnih karakteristika, i njegove visoke koncentracije neophodne su za odvijanje spermatogeneze.

 

Ženski polni sistem

Ženski polni sistem sastoji se iz jajnika, jajovoda, materice, vagine i vulve. Jajnici su parni ženski organi čija je osnovna uloga proizvodnja jajnih ćelija i lučenje polnih hormona. Jajnici su homologni testisima, ovalnog su oblika sličnog bademu, a najčešće su dugački između 3 i 5 a široki između 1,5 i 3 cm. Smešteni su na krajevima jajovoda i nalaze se na obe strane materice. Pored proizvodnje jajnih ćelija, jajnici takođe imaju i endokrinu funkciju. Tokom života žene jajnici proizvode dva specifična steroidna hormona – estrogen i progesteron. Estrogen se luči tokom celog života žene, dok se progesteron luči u drugoj fazi menstrualnog ciklusa i u toku trudnoće.

 

Jajovodi su mišićno sluzokožni parni organi cevastog oblika, dugački između 14 i 16 cm. Povezani su sa gornjim delom materice i smešteni su na njena oba kraja. Služe kao tuneli kojima se jajne ćelija iz jajnika dopremaju do materice. Kroz jajovode se takođe kreću i spermatozoidi, jer se oplodnja jajne ćelije dešava unutar jajovoda. Ovulacijom iz de Grafovog folikula zrela jajna ćelija dospeva u jajovod, gde se susreće sa spermatozoidima. Kada se spoljašnja opna jajne ćelija probije i spermatozoid uđe u nju, dolazi do zgrušnjavanja opne čime se sprečava ulazak drugih spermatozoida u nju. Oplođena jajna ćelija dospeva u unutrašnjost materice pod dejstvom pokreta jajovoda i vodene struje koja prolazi kroz njih, i tada dolazi do implantacije oplođenog jajašceta.

 

Materica je reproduktivni organ žene čija je svrha prihvatanje i održavanje razvoja ploda u toku trudnoće. Smeštena je između mokraćne bešike i zadnjeg dela debelog creva, a dugačka je između 7 i 8 cm. Vagina ili rodnica je unutrašnji polni organ žene. U obliku je cevi i vodi do grlića materice, odnosno cerviksa. Ima elastične zidove pune nabora koji joj omogućavaju da se širi i prilagođava prolasku deteta za vreme porođaja. Vulva, odnosno stidnica, predstavlja spoljni deo ženskih polnih organa.

 

Koja je funkcija reproduktivnog sistema?

Reproduktivni sistem je sistem organa koji organizmima služi u svrhu razmnožavanja. Muški polni sistem proizvodi spermatozoide, dok ženski proizvodi jajne ćelije.