Spermatični duktusi

 

Spermatični duktusi (duktus deferens) predstavlja kompleksan skup struktura različitih funkcija: omogućavanje prolaska sperme od testisa ka spoljašnjoj sredini i omogućavanje maturacije spermatičnih ćelja.

 

Šta su spermatični duktusi ?

 

Spermatični duktusi  poseduju stuktue koje pripadaju genitourinarnom i reproduktivnom sistemu.

 

Spermatični duktusi nastaju u svakom testis sa seminifernim tubulima, malim kanalima koji su odgovorni za produkiju sperme (spermatogeneza) i njenu ekskreciju. Tubuli su isprepletani te grade testikularnu mrežu.

Od testikularne mreže svakog pojedinačnog testisa polazi eferentni duktus koji dopier do epididmisa (manje elongirano telo lokalizovano između  eferentnog duktusa testikularne mreže i vas deferens-a (glavni transportni kanal semene tečnosti).

 

 

Tubuli su isprepleteni gradeći rete testis (testikularnu mrežu). Od testikularne mreže svakog testisa započinje eferentni duktus koji dostiže do epididimisa (manja elongirana tela na gornjim ivicama testisa) kao i zavšni deo spermatičnog duktusa lokalizovanog između eferentnih duktusa testikularne mreže i vas deferensa (glavnog transportnog kanala semene tečnosti).

 

Duktusi ili spermatične vrpce predstavljaju spoj vas deferensa i krvnih sudova kao i nerava na svom anatomskom putu. Ejakulatorni duktusi od esencijalne su važnosti za transport sperme, te se protežu od prostate zajedno sa prostatičnim delom uretre.

 

Nadalje, uretra omogućava ekspulziju sperme izvan muškog organizma te predstavlja distalni deo spermatičnih duktusa (izuzimajući početni deo).

 

Tkivo koje ograničava unutašnji deo zida spermatičnog duktusa jeste sloj mukozne membrane. Mukozna membrane ograničena je sa  tri sloja cirkularnih i longitudinalnih mišićnih vlakana, koji olakšavaju mišićne kontrakcije duktusa. Time je omogućen transport sperme i tečnosti.

 

Svaki speramtični duktus prima krv iz arterije koja nastaje iz gornje vezikularne arterije sa venskom denažom ka pleksusa pelvičnih vena.

 

 

Limfatična drenaža spermatičnih duktusa je ka unutrašnjim i spoljašnjim ilijačnim nodusima.

 

Inervacija spermatičnih duktusa predominantno potiče od simpatičkih nerava pelvičnog pleksusa.

 

Koja je funkcija spermatičnih duktusa ?

 

Postoji nekoliko osnovnih funkcija spermatičnih duktusa: omogućavanje prolaska sperme od testisa ka spoljašnjim partijama tela i olakšavanje maturacije spermatičnih ćelija.

 

 

Sperma koja prolazi kroz spermatične duktusa još uvek nije pokretljiva te se mora transportovati peristaltičkim talasim uz pomoć mišićnog tkiva koje ograničava zidove spermatičnih duktusa. Kada sperma dostigne distalne delove spermartičnih duktusa ili se deponuje u ampuli (šupljini ili dilatiranom kraju duktusa) radi ejakulacije. Stari i nepokretni spermatozoidi apsorbuju se u epitelnim ćelijama ampule i kasnije razgrađuju u organizmu.

 

 

Zličite strukture koje grade spermatične duktuse takođe pokazuju sposobnost promene sastava sekretujuće supstance putem dva mehanizma (sekretorne i apsorbujuće).

 

Glavne funkcije spermatičnih duktusa regulisane su muškim reproduktivnim hormonima.