Šta je tanko crevo?

Tanko crevo je najduži deo digestivnog trakta i iznosi oko 7 metara. Reč je o mišićnoj cevi koja je podeljena na tri dela: dvanaestopalačno crevo, prazno crevo (jejunum) i krivo crevo (ileum). Dvanaestopalačno crevo obavlja rastvaranje hrane, dok se u jejunum i ileumu obavlja apsorpcija hranljivih materija odakle se one šalju u krvotok.

 

Tanko crevo prelazi u debelo crevo preko ileocekalnog spoja. Ono je deo gastrointestinalnog trakta između želuca i debelog creva, u kome se odvijaju proces varenja i apsorpcije hranljivih materija. Mukozna membrana koja prekriva unutrašnje zidove tankog creva prekrivena je crevnim resicama (odgovornim za apsorpciju hranljivih materija unetih hranom) i cirkularnim naborima čije prisustvo služi za povećanje površine tankog creva kako bi se bolje odvijalo varenje i apsorpcija hranljivih materija.

 

Dvanaestopalačno crevo je početni deo tankog creva. Oblika je slova C i dugačko je oko 25 cm, pruža se od kraja želuca sve do duodenojejunalne fleksure koja predstavlja granicu dvanaestopalačnog creva i jejunum. Mukozni sloj tankog creva sadrži sekretin (hormon koji stimuliše lučenje sokova za varenje) i serotonin (neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu)  a u njemu se odvija i apsorpcija gvožđa i kalcijuma.

 

Prazno crevo je drugi deo tankog creva. Nakon njega sledi ileum od koga se razlikuje u sledećim karakteristikama (deblji zidovi, više crevnih resica i cirkularnih nabora). Ileum se spaja sa cekumom debelog creva na ileocekalnom spoju.

 

Postoje različiti uzroci i vidovi oboljenja tankog creva. Među neke od problema tankog creva ubrajaju se: Kronova bolest, celijakija, infekcije, sindrom razdražljivog creva, krvarenja, čirovi, rak creva i opstrukcija creva. Traženje medicinske pomoći je od velike važnosti kako bi se odredio uzrok poremećaja i tako definisala odgovarajuća terapija i samim tim sprečilo pogoršavanje stanja i komplikacije. Zdrava, uravnotežena ishrana kao i stimulansi creva često se preporučuju kao najbolji način da se tanko crevo održi zdravim i da se spreče moguće bolesti i komplikacije.

 

Koja je funkcija tankog creva?

Generalno, u tankom crevu se završa proces varenja hrane koji počinje u ustima i nastavlja se u želucu. Njegova primarna uloga je da završi proces varenja uz pomoć crevnih sokova koji se proizvode u intestinalnim žlezdama (Liberkinove kripte) i da apsorbuje hranljive materije koje se nalaze u hrani. Kako bi se što bolje obavila ova funkcija, složena površina mukozne membrane povećana je prisustvom crevnih resica i cirkularnih nabora.

 

Tanko crevo predstavlja mesto gde se obavlja 90% procesa varenja hrane i apsorpcije hranljivih materija, dok se ostalih 10% odvija u želucu i debelom crevu. Varenje se sastoji obično iz dve faze: mehaničkog i hemijskog varenja. U mehaničko varenje spada žvakanje, kidanje i mešanje hrane u ustima koja treba da se prosledi u želudac. Hemijsko varenje s druge strane, podrazumeva upotrebu enzima kako bi se hrana razložila na hranljive materije koje se kasnije apsorbuju i prosleđuju tkivima i organima u našem organizmu.