Traheja povezuje larinks sa početnim delovima bonha, gde se deli u nivou petog torakalnog  pršljena, granajući se ka levom i desnom bronhijalnom stablu.

 

Bifurkacija se naziva bronhijalna račva. Traheja omogućava nesmetan prolazak vazduha ka ostalim delovima respiratonog sistema.

 

Šta je traheja ?

 

Traheja je lokalizovana ispred ezofagusa i oblika je šupljeg cilindra dužine oko 12 cm.

Traheja se sastoji od hrskvica oblika potkovice postavljenih horizontalno i superponiranih jedne na drugu.  Između hrskavica nalaze interponirane fibrozne strukture  koje se nazivaju ligament ili trahealni anularni ligament. Zadnji deo, koga čine  hrskavičavi otvori prekriveni su mišićnim vlaknima. Spoljašnji delovi podrazumevaju fibrokartilaginozno tkivo, koje je sa unutrašnje strane prekriveno sluzokožom.

 

Na bazi mukozne membrane prisutna je mreža tkiva koja je sačinjena od elastičnih i kolagenih vlakana koje učestvuju u kontrakcijama, ekspanziji i stabilizaciji trahealnih zidova. Nadalje, postoji veći broj krvnih i limfnih sudova u mukoznim slojevima. Krvni sudovi regulišu razmenu gasova i održavaju funkcije ćelija, dok su limfatični sudovi odgovorni za uklanjanje stranih partikula sa površine trahealnog zida.

Lateralni aspekti traheje primaju krv preko longitudinalnih vaskularnih anastomoza

od grana duž bočnih strana traheje. Anastomoze podrazumevaju donju tiroidnu arteriju, gornje interkostalne arterije, brahiocfalično stablo, potključnu arteriju i bonhijalne arterije lokalizovane na bifurkaciji traheje.

 

Lateralne  i prednje strane zidova traheje primaju krv preko transverzalnih segmentalnih krvnih sudova u mekim tkivima između hrskavičavih struktura. Popečni segmentalni krvni sudovi povezuju longitudinalne anastomoze preko sredine traheje i snabdevaju submukozalnu kapilarnu mrežu.

 

 

Inervacija mišićih vlakana traheja obezbeđuje se preko rekurentnog laringealnog nerva. U vezi sa rekurentnim laringealnim nervom sui  simpatička nervna vlakna porekla pre svega od srednjeg cervikalnog gangliona.

 

Postoji nekoliko oboljenja traheje: najčešće se javlja traheitis, infektivni process akutnog ili hroničnog toka, izazvan virusnim, bakterijskim ili alergijskim faktorom.

 

Koje funkcije poseduje traheja ?

Osnovna funkcija traheje jeste omogućavanje transporta udahnutog vazduha od larinksa ka bronhijalnim tubama.

 

Mišić traheje lokalizovan na zadnjem njenom zidu omogućava traheji kontrakciju  i redukciju dijametra što olakšava kašalj. Tokom procesa gutanja ezofagus se mora ekspandirati  što je moguće usled nekompletnih hrskavičavih prstenova traheje koja omogućava sužavanje u cilju konektovanaj ezofagusa sa trahejom.

 

Nadalje, krhki pripoj adventicije (spoljašnji sloj zida krvnih sudova) omogućava traheji pokrete unutar vrata i toraksa, koji mogu potpomognuti  pluća tokom procesa kontrakcije i ekspanzije u respiratonim fazama.