Termin trauma označava oštećenje organizma usled spoljašnjeg traumatskog događaja kao što je kolizija. Povrede su česte, pogotovo saobraćajne nesreće ili pad sa visine koji može izazvato mnogobrojne povrede kostiju i mekih tkiva, u zavisnosti od vrste povrede.

 

 

Trauma može zahvatiti ekstremitete, glavu, grundi koš i kičmenu moždinu.

 

Na primer, često se dešava da individua pretrpi povrede glave nakon saobraćajne nesreće ili povrede u kućnim uslovima, pada ili stranog tela kao što je najčešće lopta. Ovi vidovi traumatskog događaja su česti i predstavljaju jedan od osnovnih  razloga posete hitnoj službi , pogotovo kod dece. U stvari, deca su posebno osetljiva na  povrede glave, pogotovo tokom rođenja, padova sa kreveca, tokom igranja i sportskih aktivnosti.

 

Koji simptomi su udruženi sa traumom ?

 

Ako je zahvaćen ekstremitet, pacijent oseća bol,  te otok ili krvarenje mogu biti prisutni, dok je ekstremitet  u prinudnom položaju ili deformisan usled povrede.

 

Trauma može biti blaga, srednja ili teška u zavisnosti od mehanizma povređivanja individue.

 

Trauma blažeg stepena najčešće se javlja zajedno sa bolom porekla poglavine, gde je i najverovatnija lokalizacija povrede uz osećaj nesvestice.

 

Ako je situacija težeg stepena kod individue se mogu javiti jaka glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povaćanje, bledilo pa čak  gubitak svesti i koma.

 

 

U nekim slučajevima mogu postojati i povrede glave koje uključuju nastanak krvarenja.

 

Ako je povređeno dete, te je nemoguće dobiti adekvatne podatke o mehanizmu povređivanja, neophodno je posmatrati njihovo ponašanje te ako nakon povede dete plače, pa prestane, sitaciju ne treba smatrati alarmantnom.

 

Ako je dete izrazito bledo, ima mučninu, povraćanje, pospanost ili gubitak svesti, to može ukazati da je trauma ozbiljnijeg karaktera te je neophodna medicinska opservacija.

 

Šta se savetuje u slučaju traume

 

Ako je povreda srednjeg stepena bez težih povreda, aplikovati led na zahvaćeno područje u cilju redukcije otoka. Savetuje se lečenje rane i krvarenja, a ako je osobi onemogućeno pokretanje ili ekstremiteta neophodno je pozvati ekipu hitne pomoći u što kraćem roku.

 

U sluačju kada dete ima blaži stepen povrede glave, a  traumatski proces se desio tokom noći ili  dremanja, osobu bi trebalo probuditi s vremena na vreme kako bi se proverio neurološki status.

Ako nakon povrede glave nastupe komplikacije, neophodno je pozvati dežurnu službu hitne pomoći.

 

Ako traumatski process zahvata kičmemmi stub, neophodno je proceniti neurovaskularni status. U slučaju postojanja bola, nemogućnosti pokretanja i hoda, neophodno je pacijenta uputiti u dežurnu zdravstvenu ustanovu

 

If the trauma involved the spine it is important to understand how the patient feels. If they feel only pain, but are unable to move and get up and walk, you can visit the emergency room calmly as it may not be a serious injury.

 

Ako je pacijent imobilisan ili u nesvesnom stanju, neophodno je u što kaćem roku kontaktirati službu hitne pomoći.

 

Šta se ne savetuje

  • Ne konzumirati hranu, piće ili lekove.
  • Ne pokretati povređenog u slučaju da je pospan ili konfuzan.
  • Ne pokušavati sa repozicijom deformisanog

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.