Uretra ili mokraćna cev predstavlja cevasti organ kroz koji se urin iz mokraćne bešike izbacuje iz ljudskog tela. Uretra je organ koji istovremeno pripada i mokraćnim putevima i reproduktivnom traktu kod muškaraca, dok kod žena dolazi do potpunog odvajanja mokraćnih i polnih puteva. Kako će izgledati struktura i koja će biti funkcija mokraćne cevi zavisi od pola. Kod muškaraca mokraćnim putem se iz tela izbacuje i mokraća i lučevine polnih organa (testisa). Kod žena ureter ima jednu funckiju, a to je izbacivanje mokraće. U mokraćnoj cevi razlikuju se tri dela – penilni, prostatički i membranski. Kod muškaraca, uretra počinje iz mokraćne bešike i prolazi kroz prostatu. Unutar prostate dolazi do lučenja retke, prozirne tečnosti koja se uliva u uretru. U membranski deo uretre ulivaju se lučevine bulbouretalne žlezde. Nakon prolaska kroz prostatu uretra se pruža niz centralni deo penisa, i završava se na otvoru penisa, odnosno čvabalu. Duž celog mokraćnog kanala nalaze se mukozne žlezde. Prečnik mokraćnog kanala je oko 10mm, ali ova dimenzija može znatno varirati u odnosu na pol pacijenata. Mokraćni kanal povezan je sa bešikom i kod muškaraca i kod žena.

 

Šta je uretra?

Uretra, odnosno mokraćni put, predstavlja kanal unutar mokraćnih puteva koji povezuje mokraćnu bešiku sa spoljnim svetom. Kod žena mokraćni kanal dugačak je između 3 i 4 cm. Mokraćni put kod žena skoro da je pravolinijski, i povezuje mokraćnu bešiku sa mokraćnim otvorom. Mokraćni otvor kod žena nalazi se na površini tela između klitorisa i vaginalnog otvora.

 

Kod muškaraca mokraćna cev obično je dugačka 15 ili više santimetara, što znači da je skoro tri puta duža od mokraćne cevi kod žena. Ureter kod muškaraca deli se na prednju i zadnju mokraćnu cev. Prednji deo mokraćne cevi dugačak je oko 8 cm, i prolazi kroz skrotum i penis. Ovaj deo mokraćne cevi završava se na otvoru penisa, lat. meatusu, koji se nalazi na samom vrhu penisa. Predji deo mokraćne cevi celom dužinom okružen je sunđerastim tkivom. Sunđerasto tkivo predstavlja veoma prokrvljeno tkivo koja igra veoma bitnu ulogu u uspostavljanju i održavanju erekcije u toku seksualnog uzbuđenja. Zadnji deo mokraćne cevi kod muškaraca naziva se prostatična uretra. Ovaj deo mokraćne cevi u proseku je dugačak oko 4 cm i celom svojom dužinom obavijen je prostatom. U ovom delu uretre mokraćna cev i semenovodi sprovode spermu koja se proizvela unutar testisa.

 

Koja je funkcija uretre?

Mokraćna cev ili mokraćni kanal predstavlja cevasti organ koji povezuje mokraćnu bešiku sa okolinom i omogućava izlučivanje mokraće iz tela u spoljašnju sredinu. Mokraćna cev deo je mokraćnog sistema i polnog sistema. Mokraćna cev kod oba pola ima ulogu u eliminisanju urina iz tela, dok kod muškaraca vrši funkciju i izbacivanja sperme iz tela u toku ejakulacije. Kod žena mokraćna cev dugačkaje između 3 i 5 cm i završava se u vulvi između klitorisa i otvora vagine. Zbog kratkoće uretre žene su podložnije razvijanju urinarnim i vaginalnim infekcijama od muškaraca. Kod muškaraca mokraćna dev dugačka je oko 20 cm, polazi iz bešike i završava se na vrhu penisa. Unutrašnjost uretera kod muškaraca sastoji se od spiralnih nabora koji omogućavaju brži protok urina i sperme.