Vagine je elastični mišićni organ čija je unutrašnjost obložena mekom, savitljivom sluzokožom. Sluzokoža koja se nalazi unutar vagine ispunjena je nervnim završecima koji omogućavaju čulo dodira. Mukozna membrana zidova vagine konstanto proizvodi lubrikaciju. Vagina je zapravo kanal koji povezuje zadnji deo grlića materice sa spoljašnjom sredinonm. Početni deo vagine sastoji se od vulve i labija, koje takođe čine i sam ulaz u vaginu. U unutrašnjosti vagine nalazi se grlić materice koji se proteže skoro celom njenom dužinom. Grlić materice sačinjen je od mišića i mukozne membrane i predstavlja krajnji deo ženskog reproduktivnog trakta. Glavna funkcija unutrašnjeg dela vagine je da obezbedi put kojim se menstrualna krv i tkiva izbacuju iz tela, kao ida primi penis prilikom penetracije.

 

Šta je vagina?

Vagina je unutrašnji polni organ žene koji ima oblik cevi i vodi do grlića materice. Njeni zidovi su elastčni i sastavljeni od mišićnog tkiva. Zidovi vagine veoma su naborani što omogućava vagini da se širi i plilagođava ulasku penisa i prolasku deteta za vreme porođaja. U stanju mirovanja zidovi vagine naslonjeni su jedni na druge i dugački su između 8 i 10 cm. Zidovi vagine sastoje se od tri sloja. Prvi sloj sluzokožan je sloj sličan onome u unutrašnjosti usta, središnji sloj izgrađen je od mišićnog tkiva, dok spoljašnji sloj formira prekrivač zidova vagine. Vagina se u dnu završava vaginalnim otvorom koga okružuju vulva i usmine, a na vrhu se povezuje sa grlićem materice. Kod velikog broja žena u vaginalnom otvoru nalazi se himen. Himen predstavlja tanku mukoznu membranu koja uglavnom nestaje nakon prvog seksualnog odnosa.

 

Unutrašnjost vagine prekrivena je sluznicom koja je osetljivija od kože, te je samim tim i podložnija infekcijama. Najveći broj ovih infekcija dolaze iz spoljašnje sredice. U zdravoj vagini nalaze se acidofilne bakterije koje sprečavaju naseljavanje patogenih bakterija i gljivica. Kada se bakterijska flora vagine poremeti dolazi do nastanka infekcija. Zbog toga se za održavanje higijene vagine ne smeju koristiti antiseptički sapuni već blaga higijenska sredstva koja u sebi sadrže slabu kiselinu koja doprinosi čuvanju prirodne pH vrednosti vagine.

 

Vagina, grlić materice i vaginalni epiteli proizvode sekret. Sekret koji se luči unutar vagine služe za smanjivanje vaginalnog podmazivanja koje nastaje seksualnim uzbuđenjem. Za navlaživanje vagin potrebna je veoma mala količina sekreta. Zbog toga vrlo lako može doći do stvaranja viška sekreta tokom seksualnog uzbuđenja, za vreme sredine menstruacije, malo pre menstruacije kao i tokom trudnoće.

 

Bartolinijeve žlezde koje se nalaze u blizini vaginalnog otvora i grlića materije prozivode veoma malu količinu sluzi. Većina vaginalnog sekreta obezbeđuje plazma koja curi iz vaginalnih zidova. Ovaj proces, koji se naziva transuidacija, izazvan je vaskularnom nadutošću vagine.

 

Zdrava vaginalna flora sadrži različite vrste bakterija koje omogućavaju normalan ishod trudnoće. Prosečan vaginalni pH značajno varira tokom životnog veka žene, od 7.0 kod devojaka koje nemaju menstruaciju, preko 3.8 do 4.4 kod žena u reproduktivnom dobu, do 6.5 i 7.0 kod žena u menopauzi.

 

Koja je funkcija vagine?

Vagina je najbitniji reproduktini organ kod žena. Njena glavna funkcija je stvaranje sredine za opstanak sperme koja nastaje tokom seksualnog odnosa. Vagina takođe predstavlja kanal kroz koji izlazi novorđenče prilikom porođaja. Ona je takođe put koji omogućava menstrualnoj krvi i tkivima da napuste telo.