Ženski reproduktivni sistem omogućava humanu reprodukciju pomoću mnogobrojnih organa ljudskog tela.

 

Šta predstavlja reproduktivni sistem ?

 

Ženski reproduktivni sistem omogućava reprodukciju osobama ženskog pola. Ovarijumi, falopijeve tube, uterusi, vagina i vulva grade ženski reproduktivni sistem.

 

Ovarijumi

 

Ovarijum (ili ženski gonadi) su dve žlezde u obliku badema, lokalizovane na obe lateralne strane uterusa.

 

Ovarijumi učestvuju u dvojnim mehanizmima: pored produkcije jajnih ćelija, predstavljaju nezamenljiv faktor u reprodukciji (gametogeneza), sekreciji seksualnih hormone (estrogen, progesteron i manja količina androgena) koji regulišu sve stadijume ženskog reproduktivnog sistema (endokrine funkcije).

 

Falopijeve tube

 

Falopijeve tube (tube materice ili ovidukti) predstavljaju dva simetrična duktusa koji omogućavaju komunikaciju između ovarijuma (predisponiranih  radi produkcije jajnih ćelija radi fertilizacije) i uterusa (organa gde se vši oplođenje i maturacija oplođene jajne ćelije).

 

Uterus

 

Uterus predstavlja organ mišićne structure za ishranu i negu oplođene jajne ćelije, u cilju olakšanja i pospešivanja razvoja fetusa tokom trudnoće.

 

Vagina

 

Vagina je postorr koji grade mišići i membrane  koje povezuju zadnje delove vrata materice sa spoljašnjom sredinom. Predstavlja zadnji deo ženskog reproduktivnog sistema.

 

Vagina predstavlja organ čija je osnovna funkcija transport semene tečnosti u momentu seksualnog čina. Takođe omogućava  lakše dostavljanje nutritivnih materija fetusu i placetni tokom trudnoće i rođenja kao i omogućavanje prolaska menstrualnog ciklusa.

 

Vulva

 

Vulva predstavlja grupu spoljašnjih ženskih genitalnih organa. Načinjena je od velikih i malih usana (labia majora i labia minora), klitorisa, vulvarnog vestibuluma, uretralnog  orificijuma i vginalnog otvora. Lokalizovan je unutar

 

Lokalizovana je iznad Venerinog brega (površine iznad pubične simfize).

 

Ženski reproduktivni ciklus predstavlja process produkcije jajne ćelije i pripreme uterusa za nidaciju oplođene jajne ćelije u cilju trudnoće. Jajna ćelija koja se produkuje ali ne fertilizira i implantacije u uterus radi daljeg reporduktivnog ciklusa tokom menstruacije.

 

Na rođenju postoji oko 1 do 2 miliona jajnih ćelija sposobnih za fertilizaciju, dok tokom puberteta preostaje oko 300 000. Od tog broja samo 500 će ući u poces ovulacije tokom repoduktivnog ciklusa žene dok će preostala većina jajnih ćelija postepeno atrofirati do menopauze.

 

Koje su osnovne funkcije ženskog reproduktivnog sistema ?

 

Funkcije ženskog reproduktivnog sistema mogu biti potpomognute sinergističnim dejstvom svih telesnih organskih sistema, produkcijom i fertilizacijom jajne ćelije radi ostvarivanja trudnoće i rođenja, a samim tim i  produživanjem ljudskog roda.