Termin amputacija ekstremiteta predstavlja odvajanje dela tela. Amputacija predstavlja nasilnu traumu koja nastaje usled dejstva oštrih predmeta (na primer, posekotina) ili kidanja. U prvom slučaju, ivice su manje prepoznatiljive, dok se u drgugom primeru margine opet mogu pokidati.

 

Akcidentalna amputacija klasično uključuje prste, iako može zahvatiti celokupan ekstremitet.  Amputacija može biti kompletna ( odstranjen kompletno jedan deo tela ili isečen) ili parcijalan (veći de otela uklonjen, iako je delimično i dalje u vezi sa telom). U bilo kom slučaju, neophodna je neodložna medicinska pomoć kako bi se osigurala adekvatna vitalnost organizma.

 

Sveukupan ishod amputacije u zavisnosti je primenjenih medicinskih mera (određivanje i implementacija najadekvatnijeg tretmana).

Koji simptomi su udruženi sa zadesnom amputacijom ekstremiteta ?

 

Amputacija zaustavlja venski i arterijski protok krvi i izaziva krvarenje. Krvarenje može biti minimalno ili težeg stepena, u zavisnosti od prirode povrede (posekotina ili kidanje), lokalizacija, kao i tip ovređenih krvnih sudova. Takođe, bol može biti prisutan, iako stepen bola nije uvek u korelaciji sa težinom povrede. Nagnječenje i destrukcija tkiva su evidentni, iako sui  dalje povezano mišićima, tetivama, kostima ili kožom sa pripadajućim delom tela.

 

Šta se savetuje

 

U slučaju akcidentalne amputacije ekstremiteta, prioritet jeste neodložna medicinska pomoć.

 

To je od vitalnog značaja radi reimplantacije ekstremiteta u adekvatnom vremenskom period, kao i izbegavanje potencijalnih komplikacija. U međuvremenu,  nega povređene regije je od vitalnog značaja.

 

 

Pritisak se mora aplikovati u predelu povrede pooću gaze ili sterilne komprese usled mogućeg iskrvarenja. Poveska ili drugo priručno sredstvo često se koristi u kontroli aterijskog i venskog krvarenja, iako bi trebalo taj manevar primeniti kod težih slučajeva.

 

 

Amputirani deo tela trebalo bi isprati nekontmainiranom vodom kako bi  s euklonio višak nečistoće, umotati u sterilne komprese, plasirati vreće i čuvati u kontejneru sa ledom. Hlađenje amputiranog dela tela dozvoljeno je u slučaju reimplantacije u narednih 18 časova, te se time osigurava duža vitalnost uda. Takođe je od vitalnog značaja peuzeti sve medicinske mere prevencije nastanka šoknog stanja.

 

 

Ekstemiteti bi trebalo biti pozicionirani u eleviranom položaju u cilju izbegavanja nosećaja nelagodnosti i toplih kompresa.  Identifikacija dodatnih  povreda može zahtevati medicinski tretman dok ekipa hitne pomoći ne stigne na lice mesta.

 

Šta se ne savetuje

 

U slučaju akcidentalne amputacije elstremiteta, postoji nekoliko postupaka koje bi trebalo izbegavati:

 

  • Ne pokušavati prispojiti ekstremitet na anatomsko mesto
  • Ne plasirati povesku, osim ako je klinička slika životno ugrožavajuća
  • Ne potapati delove tela u vodu, druge tečnosti ili direktno na led
  • Ne preskočiti dodatno mesto povrede u obradi i previjanju

 

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.