Hipotermija predstavlja stanje u kome organizam gubi toplotu brže nego što je produkuje. Nastaje na temperaturi nižoj od 35° C, kao rezultat produžene ekspozicije ekstremno niskim temperaturama. Najčešći uzroci hipotermije su ekspozicija hladnim vremenskim uslovima (prirodna sredina ililoše grejanan kuča) ili hladna voda.

 

Smatra se postepeno nastalim stanjem sve dok temperatura tela ne dostigne vrednosti niže od 30 ° C.

 

U slučaju hipotermije, neophodno je promptno reagovati i potražiti medicinsku pomoć. Ako je to nemoguće, stanje rezultuje kompletnim popuštanjem srca i respiratornog sistema. Ako je hipotermija izražena ,individua je u besvesnom stanju, te se primenjuje  kardiopulmonalna reanimacija do pojave palpabilnog pulsa.

 

U nekim slučajevima izraženije hipotermije, hospitalizacija je potrebna radi normalizovanja temperatunih vrednosti.

To se tipično vrši intravesnkom nadoknadom tečnosti, zagrejanog i ovlaženog kiseonika kao i primenom drugih mera.

 

Koji simptomi su udruženi sa hipotermijom?

U početku, simptomi hipotermije su u vidu hladne kože, bledila, promrzlina, umora, drhtavice, ubrzanog srčanog rada kao i ubrzanog disanja. Kada hpotemija uznapreduje, nastaje znojenje , kao i diskoloracija kože, osećaj trnjenja, bolova u zglobovima, mišićne ukočenosti, bradikardije, konfuzije i pospanosti.

 

Ako temperature tela dostigne vrednosti niže od 30°C, povređeni može bit iu nesvesnom stanju, koje će usporiti vitalne funkcije (plitko ili odsutno disanje, slab ili apalpabilan puls, dilatirane zenice) što može voditi sčanom zastoju pa čak i letalnom ishodu.

 

Šta se savetuje

 

U slučaju hipotermije, neopodno je što pre potražiti medicinsku pomoć. Dok ne stigne medicinsko osoblje,  postoje sledeće preporuke:

 

 

  • Odvojit iindividuu od hladne sedine u topliju i suvu prostoriju
  • Uklonit ivlažnu odeću i adekvatnije obući
  • Pokriti individuu ćebetom kako bi se zagrejao organizam
  • Aplikovati tople komprese na regiju vrata, grudnog koša ili slabina
  • Ohrabriti individuu da podrhtava ako su u mogućnosti
  • Pratiti respiratorne parametre
  • Obezbediti tople napitke (nealkoholne) kako bi se organizam zagrejao

 

Savetuje se nošenje adekvatne odeće u uslovima spoljne sredine kako bi se izbegla hipotermija. Usled činjenice da hipotermija nastaje postepeno, dijagnoza se može kasno postaviti.

 

Šta se ne savetuje

 

Postoje odrređene preporuke u slučaju nastanka hipotermije:

 

  • Ne davati alkoholna pića osobi
  • Izbegavati ekspoziciju individue ekscesivnim tempeaturnim promenama Izbegavati trljanje/zagrevanje distalnih delova ekstremiteta osobe (šake i stopala)
  • Izbegavati upotrebu tople vode u cilju zagrevanja individue

 

Neophodno je izbegavati direktnu aplikaciju toplote ka individui primenom tople vode ili grejalice. Ekstremna razlika u temperaturi može izazvati oštećenje kože usled prebrzog otvaranja krvnih sudova u gornjim i donjim  ekstremitetima kao i regurgitacije hladne i tamne krvi ka srcu. Ovo kao rezultat može usloviti pojavu iregularnog srčanog ritma, pada pritiska u vitalnim organima, srčani zastoj pa čak i letalni ishod.

 

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.