Inhačacija stranog tela izuzetno je česta pojava, pogotovo kod dece. Predstavlja zadesnu povredu koja nastaje kada objekat se impaktira unutar usne duplje ili tokom sitnjenja hrane te dospe u gornje disajne puteve, pre nego digestivni sistem. Ovo rezultuje parcijalnom ili totalnom opstrukcijom disajnih puteva, što otežava ili prevenira prolazak vazduha kroz anatomske puteve.  Pozicioniranje stranog tela uslovljeno je njegovom veličinom ,oblikom ili teksturom. Neophodno je pravilno prepoznati  kliničko stanje  i pravovremeno primeniti medicinski tretman.

 

Totalna opstrukcija može imati ozbiljne posledice, čak i letalne, izazivajući udavljenje.

 

 

Koji simptom isu udruženi sa inhalacijom stranog tela?

 

Parcijalna opstrukcija nastaje akda stano telo dospeva u gornje respiratorne puteve, što otežava prolazak vazduha.Organizam aktivira odbrambeni mehanizam u vidu refleksa kašlja i disanja. U slučaju totalne opsrtukcije, individual postaje cijanotična.

 

 

Šta se savetuje

 

U slučaju paricjalne opstrukcije, individual bi trebalo da kašlje i diše, te je neophodno ohrabriti je i vratiti u stanje pribranosti. U tom slučaju, dodatne intervencije nisu potrebne te se stanje spotnano razrrešava.

 

U slučaju totalne opstrukcije, individual ne diše te je od izuzetnog značaja reagovati promptno i potražiti pomoć. Dok se čeka ekipa hitne pomoći, neophodno je primeniti mehanizme odstranjivanja stranog tela.

 

Poznavanje adekvatnih manevara može biti od pomoći u olakšavanju opstrukcije, te spašavanje života individue kao najbitnijeg koraka. U slučaju da vam manevar nije poznat, neophodna je asistencija medicinskog tima.

 

 

Abdominalni potres, poznat i kao Hajmlihov manevar, može se izvesti kod bilo koje individue izuzev kod dece mlađe od godinu dana (različiti postupak se mora primeniti).

 

 

Šta se savetuje u slučaju inhaliranja stranog tela kod deteta (dogodinu dana starosti)

 

U slučaju postojanja vidljivog stranog tela u usnoj duplji, njihova ekstirpacija trebalo bi se sprovesti upotrebom prsta u vidu kuke.  Ovaj manevar bitrebalo izvoditi samo u slučaju da je strano telo vidljivo i lako dostupno.

 

 

Dete bi trebalo plasirati u položaj na stomak na vašu sopstvenu nadlakticu, sa glavom okrenutom ka spolja. Vaša ruka trebalo biti na odgovarajućem ekstremitetu.

 

Upotrebom druge ruke, 5 puta udahnuti detetu te plasirati njihov dlan blizu zgloba. Ovaj manevar trebalo bi biti dovoljan za ekspulziju stranog objekta te aplikovati  5 udaha pod pritiskom na grudni koš, desno i srednje pozicionirano između bradavica.

Koordinisati sa 5 udara na zadnjoj strani trupa kao  i 5 pritisaka na grudnom košu dok  vazdušni putevi ne postanu opet prohodni.

 

Šta se savetuje u slučaju inhaliranja stranog tela kod odraslih i deteta (preko godinu dana starosti)

 

U takvim slučajevima, neophodno je primeniti Hajmlihov manevar. Maneva sam po sebi nije komplikovan, iako je od izuzetnog značaja da se izvši na adekvatan i precizan način u cilju izbegavanja daljeg oštećenja.

 

Zauzeti položaj tako što ćete stajati iznad individue,  obavijajući je rukama i položiti svoje ruke na njihov stomak. Položiti svoje ruke u pesnice  i plasirati ih jednu preko druge, između pupka i grudnog koša.

 

Primenom pritiska na telo pacijenta u navedenoj regiji, odlučnim pokretom, dok se pritisak usmerava ka gore i doel u dubinu stomaka. Nastaviti  sa ponavljanjem manevra sve dok se disanje ne uspostavi opet.

 

Šta se ne savetuje

Trebalo bi izbegavati tkaozvano udaranje po leđima radi moguće evakuacije stranog tela. Najčešće ne dovodi do eliminacije stranog tela pa čak može i pogoršatikliničku sliku. Takođe, direktno dodirivanje stanog tela u ustima prstina pogoršava stanje, dovodeći do dubljeg pozicionirnja stranog tela u usnu šupljinu. Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.