Intoksikacija alkoholom nastaje u slučaju da individual konzumira veće količine alkohola u određenom vremenskom periodu. Akutni alkoholizam predstavlja čest poremećaj  koji nastaje među mlađim individuama, naročito vikendom.

 

Alkoholna intoksikacija najčešće se javlja u blažoj formi, sa simptomima kao što su glavobolja, mučnina ili gubitak apetita ili prelaze u ozbiljnija stanja, te ometajući mentalne i fizičke aktivnosti. Ovo stanje može zahtevati konsultaciju lekara specijaliste.

 

Efekti alkohola mogu znatno variati od individue do individue. Postoji nekoliko faktora koji određuju koje količine alkohola će ispoljiti odeđeni efekat kod određeih osoba.

 

Ovi faktori mogu podrazumevati: upotrebu određenih medikamenata, postojanje određenih medicinskih stanja, prethodnu istoriju konzumacije alkohola ili trovanje alkoholom. Većina  intoksiciranih osoba često se izleči kod kuće adekvatnom rehidratacijom.

 

 

Česta je pojava povraćanja kod alkoholisane individue, ipak, ako je povraćanje učestalo, neophodno je konsultovati se sa službom hitne pomoći.

 

Koji simptomi su udruženi sa  povraćanjem  i mučninom ?

 

Prvi stadijum alkoholne intoksikacije karakterisan je stanjem razdražljivosti ili preterane  euforije  koja se manifestuje  sledećim simptomima :

 

 • Miris alkohola
 • Povraćanje i mučnina
 • Svetle oči
 • Ubrzan puls
 • Poremećaj govora
 • Psihomotrona agitacija
 • Crvenilo
 • Ubrzan disajni rad
 • Gubitak svesti

 

Nakon početnog stadijuma ,nastaju faze depresije sa sledećim simptomima:

 

 • Brbljanje
 • Hipotermija
 • Poremećaj ravnoteže
 • Kod ozbiljnijih slučajeva nastaje respiratorna paraliza i koma

 

Šta se savetuje

 

U slučaju poremećenih vitalnih parametara, savetuje se opservacija intoksicirane osobe kao i nadoknada tečnosti i hrane. U slučaju nagona za povraćanjem, postaviti individuu u lateralni položaj u ciju izbegavanja inhalacije povraćenog sadržaja i redukcije rizika za ugušenjem. Kod težih slučajeva, neophodno je obratiti se službi hitne pomoći kako bi se preveniralne moguće komplikacije.

 

Postoje određena pitanja na koja se mora dati precizan odgovor po hopsitalizaciji kako bi se odredio adekvatan tretman:

 

 • Koju vrstu alkohola je osoba konzumirala i u kom vremenskom periodu?
 • Da li osoba boluje od nekih hroničnih oboljenja, kao što su oboljenja jetre ili metabolički poremećaji ?
 • Da li je osoba istovrmeno konzumirala i određene lekove ?

 • Da li je konzumacija alkohola podrazumevala i unos hrane ?

S obzirom na poremećeno rasuđivanje alkoholisane  osobe, od izuzetne je važnosti ne smetnuti sa uma činjenicu da se spreči moguća autodestruktivnost ili agresija ka drugim osobama.

 

Šta se ne savetuje

 

Budući da postoje  mnogobrojni mitovi o tome kako se nositi sa intoksiciranim osobama, najbitnije je NE raditi sledeće:

 

 • Izbegavati konzumaciju slatke hrane (može povećati sadržaj alkohola)
 • Ne dozvoliti da alkoholisana osoba zaspi
 • Ne dozvoliti da alkoholisana osoba povraća (refleks povraćanja ne funkcioniše adekvatno)
 • Ne dozvoliti naknadni unos alkohola

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.