Ljudski i životnjski ujedi mogu usloviti pojavu posekotina, punktifornmih rana, rascepa kože i ostalih povreda. Većinu životinjskih ujeda zadobijenih od strane psa i mačaka ili lutalica.

Regija lica, šaka, ruku i nogu predstavljaju predilekciona mesta za životnjske ujede.

Rizik za nastanak infekcije je povećan kod životinjskog ujeda  zbog postojanja patogenih bakterija u pljuvački životinje.

 

Ujed psa može uslovit idublje lezije, u zavisnosti od stepena povrede i rase psa. Ako je pas kućni ljubimac, neophodno je adekvatno sprovoditi vakcinaciju protiv besnila. Kod mlađe dece uvek bi trebalo pažljivo nadzirati životinje u  okolini.

 

Ujed mačke, iako izrazito bolan, u principu predstavlja blagu povredu i može zahtevati plasiranje šavova. Ipak, ako oštri mačiji zubi penetriraju dovoljno duboko kožne slojeve, mogu inokulirati bakterije koje mogu usloviti nastanak infektivnog procesa.  Kod takvih slučajeva, neophodna je neodložna medicinska pomoć.

 

Ujed čoveka najčešće je zadesan te je česta pojava kod mlađe dece. Deca tokom svađa i rasprava mogu ispoljiti bes ili duge negativne emocije.

 

Kod slučajeva kada se usld ujeda narušava integitet kože, afecirana regija može postati crvena i otečena. Antibiotski tretman ordiniran intravenski može bit ineophodan kod takvih slučajeva. Kod težih poremećaja, hirurški tretman može biti neophodan .

 

U slučaju postojanja sledećih simptoma obe vrste ujeda predstavljaju teža stanja:

 

  • Otok, crvenilo i bol (inficirana rana)
  • Kod individue sa oslabljenim imunskim sistemom (povišen je rizik za nastanak infekcije rane)
  • Regija očijum lica, šaka ili stopala
  • Duboka punktiformna rana može oštetiti kosti, zglobove, mišiće, tetive ili nervne strukture

Šta se savetuje

 

Bez obzira da li je u pitanj ujed psa ili mačke ,neophodno je ranu isprati vodom i dezinfikovati kako bi se prevenirao nastanak infekcije.

 

U slučaju ujeda psa, savetuje se neodložna medicnska pomoć. Medicinsko osoblje može asistirati u proceni je li neophodno plasirati šav ili ordinirati antibiotic. Mogu se primeniti i antitetanusna zaštita.

 

U slučaju ujeda mačke, zahvaćena regija može zagnojiti sa sekrecijom gnojavom sadržaja. Kod takvih slučajeva, otečeni limfni čvorovi (vrat, gornji ekstremiteti, slbine) mogu zahtevati konsultativni pregled lekara radi određivanja najadekvatnijeg tretmana.

 

Kod slučajeva ljudskog ujeda, neophodno je detaljno isprati ranu i dezinfikovati je. Ako je rana duboka, neophodno je konsultovati lekar radi prevencije daljih komplikacija kao što su infekcije.

 

Šta se ne savetuje

 

Kod životinjskih i ljudskih ujeda neophodno je sledeće:

 

  • Ne zanemariti mogućnost nastanka infekcije
  • Ne ignorisati ljudske ujede, pogotovo ako je krvarenje prisutno
  • Ne dovoditi ranu u blizinu usne duplje
  • Ne ostavljati dete bez nadzora blizu veće životinje
  • Izbegavati konzumaciju veće količine alkohola koja može usloviti nasilno ponašanje

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.