Ekskorijacije kože predominantno se odnose na lezije površnih slojeva kože, a najčešće nakon traume. Krv i tečnosti koje se sekretuju sa površine krustozne formacije, uslovljavaju nastanak lezija kože.

 

Postoje dva osnovna tipa lezije: primarna i sekundarna. Ovo nastaje često kod odraslih i dece, nakon pada, trljanja ili kliženja o zidnu površinu.

 

Postoje određeni faktori koji mogu uticati i povećati rizik za nastanak ekskorijacija kože. Oni mogu uključivati druge promene na koži, stress, trauma, strah, genetske faktore kao i anksioznost koji mogu usloviti svrab.

 

 

Ako individua pretera sa određenim radnjama te nastanu oštećenja kože, ekskorijacije mogu dovesti do ozbiljnijeg poremećaja kože.

 

U tom slučaju, sve dublje ekskorijacije mogu izazvati nastanak komolikacija kao što su krvarenje, infekcija, stress, ili trajni ožiljni procesi.

 

Najčešća predilekciona mesta su glava, vrat, podlaktica, članak i zglobovi.

 

Kod određenih slučajeva, teško je proceniti progresiju oboljenja te neophodnost adekvatnog lečenja.

Po pitanju težih slučajeva, neophodna je primena psihotropnih lekova ordiniranih od strane dermatologa koja može biti adekvatna forma lečenja.

 

U sledećim slučajevima neophodna je neodložna medicinska pomoć:

 

 

 • Pojava učestalog češanja
 • Koža je bolna sa znacima inflamacije
 • Svrab onemogućava adekvatan svrab ili izvođenje dnevnih aktivnosti

 

 

Koji simptomi su udruženisa ekskorijacijama kože ?

 

Znaci i simptomi koji su udruženi sa ekskorijacijama kože mogu biti sledeći:

 • Osipna polja kože koja svrbe
 • Tanka krusta zahvaćene regije
 • Crvenilo zahvaćene regije

 

Šta se savetuje

 

Ekskorijacija predstavlja površnu povredu koja spade u povrede lakšeg stepena. Krustozne fomacije poseduju tendenciju spontanog zalečenja bez formiranja ožiljka.

 

Ipak, od esencijalnog je značaja adekvatno obrađivati ranu:

 

 • Detaljno pranje ruku
 • Ispirati ranu vodom ( natapanje sapunom može takođe dovesti do uklanjanja deskvamiranih delova kože)
 • Aplikacija antibiotskih krema ili drugih lekova može biti neophodna
 • Aplikacija zavoja na zahvaćenu regiju sprrečava infekciju
 • Održavanje optimalne hidratacije u cilju adekvatnog funkcionisanja i pospešivanja imuniteta
 • Održavati kožu nekontaminiranom radi prevencije infekcije
 • Konsultovati lekara/dermatologa po pitanju kožnih lezija, rana, ili ožiljaka prouzorkovanih repetitivnim traumama

 

Šta se ne savetuje

 

Po pitanju ekskorijacija ne savetuju se sledeći manevri:

 

 • Ne uklanjati formirane kruste koje će spontano nestati za par dana
 • Izbegavati aplikaciju pudera na zahvaćenu regiju
 • Ne koristiti zahvaćenu regiju tela (može usloviti pojavu ozbiljnijih komplikacija)
 • Ne čistiti zahvaćeno područje jer može izazvati dalje oštećenje kože
 • Ne češati odgovarajuću regiju intenzivno (može usloviti pojavu krvarenja)

 

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.