Poremećaji disanja takođe se odnose na medicinski termin dispnea koji podrazumeva osećaj nedostatka vazduha ili gušenja koji označava poremećaj ventilacije.

 

Ovo predstavlja ozbiljan poremećaj koji može biti znak mnogobojnih poremećaja kao i pimarni indikator nedostatka kiseonika u cirkulaciji, ili neadekvatnu ventilaciju koja može predstavljati ozbiljan problem kod individua zahvaćenih  neadekvatnom ventilacijom te se moraju adekvatno i pravovremeno sanirati.

 

Ovo je težak poremećaji znak je različitih poremećaja respiratornog sistema.

Ovo stanje može biti udruženo sa poremećajima kao što su astma, akutni plućni edem, respiratorna oboljenja i druga stanja.

 

Nezavisno od uzroka dispneje, zdravstvena nega započinje lečenjem pacijenta i aplikacijom kiseonika.

 

U cilju određivanja obima poremećaja, neophodna je detaljna analiza trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta.

 

Mnogobrojni problemi sa disanjem mogu biti akutnog ili hroničnog karaktera.

 

Koji simptomi su udruženi sa otežanim disanjem?

 

Kod pacijenta mogu biti prisutni poremećaji određenog stepena usled povećanih potreba za oksigenacijom zbog neadekvatnih nivoa kiseonika u krvi, te transporta kiseonika ka ostalim ćelijama tela.

Tako pacijent može imati osećaj nedostatka vazduha, izražen osećaj neadekvatnog disanja ili nedostatka kiseonika. Posledično, kod tih pacijenata frekvenca  i dubina disanja se povećavaju.

 

Dispnea izaziva osećaj anksioznosti i intenzivnu brigu te može usloviti pormećaj govora. Ozbiljniji poremećaji karakterišu se cijanozom, bledilom, pospanošću kao i zvučnim fenomenima tokom disanja ili aplikacije kiseonika.

 

Drugi simptomi dispne su otežano disanje kao što je prehlada ili grip, što takođe podrazumeva povremene epizode akutnog sinuzitisa. Akutni sinusitis može izazvati poremećaje disanja  putem nosa tokom nedelju dana ili dve dok se inflamatorni proces ne sanira putem drenaže.

 

Postoje i drugi poremećaji koji mogu uključivati i nazalnu kongestiju, sekreciju iz nosa, osećaj svraba i suzne oči, osećaj gušenja u grudnom košu, pojačan kašalj, vizing, otežano disanje, i plitko disanje. Budući da nazalna pasaža omogućava virusima razmnožavanje kao i ulazak alergena u plućni parenhim, nos i sinusi su najčešće udruženi sa respiratornim poremećajima.

 

Takođe je poznato da sinusi ili inflamatorni procesi mogu usloviti nastanak astmatičnih poremećaja.

 

Osnovni uzrpčni faktor astmatičnih napada jeste pojava alergijskih reakcija.

Šta se savetuje u slučaju tegoba sa disanjem

 

Call for help promptly.

 

Postaviti pacijenta u položaj u kome se oseća najkomfornije u smislu olakšavanja respiratornih pokreta. To se najčešće postiže u sedećem položaju sa nagnutim gornjim delom tela. Neophodno je potražiti medicinsku pomoć od lekara ili medicinske sestre.

Šta se ne savetuje

 

Ne savetuje se poteceniti težinu poremećaja te odlagati poziv medicinskoj službi.

Dispnea je bitan faktor koji se najčešće pogoršava i može usloviti rapidno pogoršanje respiratorne funkcije te insuficijenciju.

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.