Iverica i trnje predstavljaju strana tela koja penetriraju kožu i postaju implantirani. To su najčešći uzroci i mogu izazivati bol blažeg stepena.

 

Samo u određenim slučajevima može nastati infekcija. Ostala strana tela mogu se zadržati u organizmu putem višemehanizama kao pto su ingestija, zapadanje u prirodne otvore tela i intraoperativno.

 

One mogu uključivati riblje udice, staklo, konac za zube, igle, olovke i drugo. Najčešće zahvaćene regije su šake, iako su butine, kukovi i stopala takođe predilekciona mesta (najčešće tokom sedenja na neudobnim stolicama ili drvenim klupama, ili tokom bosonogog hodanja).

 

Koji su simptomi udruženi sa prisustvom stranog tela u koži?

Najčešći simptomi prisustva stranog tela u koži podrazumevaju:

 

 • Ožiljci
 • Zapaljenje
 • Bol
 • Iritacija
 • Krvarenje
 • Bol
 • Iritacija (osećaj prisustva stranog tela u koži)
 • Krvarenje
 • Infekcija

 

Iako je većina povreda manjeg obima, ne bi tebalo zanemariti prisustvo stranog tela u organizmu radi mogućeg daljeg oštećenja. Rizik za nastanak infektivnog procesa uslovljen je periodom proteklim od povrede, vstom stranog tela kao i činjenicom da li je rana čista ili kontaminirana, kao i opštim zdravstvenim stanjem pacijenta.

 

Neophodno je konsltovati se sa lekarom u slučaju da se predmet spontano ne evakuiše, ili je u očnoj duplji, ili je rana duboka i inficirana. Medicinska nega može pomoći u lokalizovanju uzročnog problema kao i određivanju najadekvatnijeg lečenja i ekstirpaciji objekta.

 

Šta se savetuje

Ispirati zahvaćenu regiju svežom vodom, osušiti te izbegavati iritaciju i upotrebu dezinficijensa. U slučaju da strano telo nije u potpunsoti penetriralo kožu, upotreba pincete,lancete ili šrapneal može biti od pomoći radi prevencije i lomljenja. Iako je postupak najčešće bolan, predstavlja manevar koji se brzo izvodi. U slučaju da je predmet ispod površine kože, neophodno je sterilisati iglu i pažljivo načiniti rez ili odići deo kože te ekstirpirati predmet (u tom slučaju, pincete se preporučuju za zahvatanje predmeta). Konačno, ponovljeno ispiranje zahvaćene regije te dezinfekcija, aplikacija antibiotika lokalno može osigurati adekvatno lečenje.

 

Nošenje zaštitne poveske peko zahvaćene regije savetuje se u narednih enkoliko dana u cilju potekcije rane i prevencije razmnožavanja patogenih bakterija.

 

Šta se ne savetuje

 

U slučaju postojanja stranog tela u koži, neophodno je pridržavati se sledećih saveta:

 

 • Izbegavati iritaciju kože (na primer trljanje)
 • Izbegavati upotrebu instrumenata koji nisu adekvatno sterilisani
 • Izbegavati ekstirpaciju predmeta ako su dublje položeni
 • Izbegavati ekstirpaciju predmeta ako izaziva težak bol i deluje inficirano
 • Izbegavati upotrebu određenih medikamenata u slučaju alergije ili drugih komplikacija

 

U cilju  sprečavanja nastanka infekcije u zahvaćenoj regiji, neophodno je konsultovati lekara radi daljih saveta i dijagnostike. Određivanjem najadekvatnijih terapeutskih opcija, moguće je prevenirati dalje komplikacije.

 

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.