Prisustvo stranog tela u nosu evidentno je kod mlađe dece koja imaju naviku da guraju manje objekte u usnu duplju, nos i uši. Najčešće  ne izaziva veće poteškoće

Ali može usloviti osećaj gušenja te usloviti nastanak ozbiljnijih komplikacija kao što su povrede okolnih organa ili infekcije.

 

Najčešći predmeti koji se mogu naći u nosu jesu delovi hrane, perle, kamenje, glina, prašina  i igračke. Stoga je neophodno prevenirati ove povrede omogućavajući mlađoj deci igračke adekvatne njihovoj dobi kao i održavanje potencijalno opasnih objekata dalje od njih.

 

 

Terapeutski pristupi kod stranog tela u nosu podrazumevaju uklanjanje stranih objekata iz nozdrva putem izduvavanja istog ili upotrebom pinceta. Kod ozbiljnijih slučajeva, neophodno je konsultovati se sa lekarom. Lekar može primeniti sukcioni metod u cilju evakuacije objekta iz nozdrva ili druge isntrumente. U slučaju postojanja neprijatnog mirisa i sekrecije iz nazalne regije, lekar će ordinirati antibiotike u cilju lečenja infekcije.

 

Koji simptomi su udruženi sa prisustvom stranog tela u nosu?

Što je duže strano telo u nosnoj šupljini, najverovatnije da će nastati infekcija.

Prvi simptomi koji nastaju rezultat su infekcije koja uključuje sekreciju neprijantog mirisa iz nosne regije. Ostali simptomi mogu biti:

 

  • Diskomfort
  • Svrab i/ili bol
  • Blago krvarenje (epistaksa)
  • Otežano disanje
  • Wheezing

 

Šta se savetuje

 

Savetuje se održavati uspravan položaj, stajati sa glavom ravno položenom i pokušati sa uklanjanjem stranih tela iz nazalne šupljine izduvavajući nos suptilnim pokretima.

Ako je smao jedna nozdrva opstruisana, zatvaanje suprotne aplikacijom blagog pritiska te izduvavati može eliminisati strain objekat. Ovaj postupak deluje efikasno u najvećem broju slučajeva, mada se  uglavnom preporučuje konsultacija hitne medicinske službe.

 

 

Lekar će postaviti dijagnozu i odrediti najadekvatniji pristup lečenju, dok će olakšavanje simptoma i prevenciju komplikacija. Hirurški tretman se preporučuje u slučaju kada je strano telo duboko postavljeno u nosnu šupljinu ili sprečavanja potencijalnih komplikacija.

 

Postoji nekoliko mera koje mogu pomoći u prevenciji komplikacija kod prisustva stranog tela u nosu i to: obeshrabrivanje dece da plasiraju manje objekte u usnu duplju ili nos, edukacija kako bi se izbegli potencijalni anatomski otvori, sitnije seckani oboci, kao i udaljavanje manjih predmeta iz njihov blizine.

 

Šta se ne savetuje

 

Savetuje se primena sledećih mera kod postojanja stranog tela u nosu:

 

  • Izbegavati manuelno ili instrumentalno uklanjati predmete (mogu se potisnuti  u još dublje strukture)
  • Izbegavati dodirivanje unutrašnjosti nosa pamučnim instrumentima  ili drugim sredstvima
  • Izbegavati uklanjanje objekata ako nisu jasno vidljivi
  • Izbegavati inhalaciju objekata ubzanim disanjem
  • Izbegavati izduvavanje nosa ili ponavljano uklanjanje objekta (mogu nastati bol i krvarenje)

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.