Prisustvo stranog tela u oku predstavlja rezultat najčešće akcidentalnog  kontakta sa česticama peska, prašine,insekta, iverice ili partikulama od različitih materijala.  Sama povreda može se desiti u spoljašnjoj sredini, tokom domaćih poslova ili na random mestu.  Kada strano telo invadira očnu duplju, najčešće je zahvaćena kornea (sloj koji pokriva prednju površiu oka) i konjuktiva (beličasti deo oka). Može izazvati osećaj svaba te potrebu za grebanjem rožnjače što dovodi do razvoja infekcije ili oštećenja vida. Ako je čestica penetrirala dublje slojeve oka, neophodna je medicinska konsultacija u cilju adekvatnog uklanjanja partikula kako bi se eliminisala mogućnost nastanka simptoma.

 

Koji simptomi su udruženi sa pojavom stranog tela u oku?

 

Prisustvo stranog tela u oku može se manifestovati sledećim simptomima:

 

 • Diskomfort: osećaj iritacije u oku
 • Osećaj pečenja
 • Potreba za češćanjem
 • Crvenilo očiju
 • Bol u očima
 • Učestalo treptanje
 • Suzenje očiju
 • Zamagljen vid

 

 

Strano telo koje penetrira očne strukture je retka pojava. Nazivaju se intraokulanim objektima te dodatni simptomi mogu uključivati sekreciju tečnsoti ili sukvičavog sadržaja iz oka. Neophodne su redovne kontroel lekara i detaljnih kliničkih ispitivanja oka radi određivanja adekvatnog načina lečenja.

 

Šta se savetuje

 

U slučajevima koji podrazumevaju prisustvo stranog tela u oku, savetuje se adekvatna higijena ruku te inspekcija očiju pred ogledalom kako bi se uvidelo eventualno prisustvo stranog tela.

 

Uklanjajući sekret sterilnom gazom omogućava identifikaciju stranog tela i njegovu lakšu eliminaciju. U svakom slučaju, ispiranje oka tekućom vodom ili fiziološkim rastvorom se savetuje. U slučaju da je strano telo penetriralo oko ili individua oseća nelagodnost u očima, neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć kako bi se izbegle dalje komplikacije ili infekcije.

 

If the foreign body has penetrated the eye or an individual experiences any discomforting eye conditions, it is important to seek immediate medical treatment in order to avoid further injury to the eye or possible infection.

 

Postavljanje poveske pomoću sterilne gaze omogućava prevenciju ekscesivnih pokreta do pristizanaj medicinske pomoći.  Dalje redovne lekarske kontrole su neophodne kako bi oko adekvatno zacelilo.

 

 Šta se ne savetuje

 

U slučaju da je stano telo penetriralo oko, neophodno je potražiti neodložnu medicinsku pomoć u cilju izbegavanja nastanka infekcije i poremećaja vida. Savetuje se primena sledećih mera:

 

 • Ne trljati oko golim rukama
 • Ne koristi pincete, pamučne instrumente ili druge kako i se uklonila strana tela
 • Ne pritiskati oko
 • Ne uklanjati kontaktna sočina sem ako postoji otok ili hemijska povreda
 • Izbegavati korišćenje kapi za oči bez konsultacije sa lekarom
 • Izbegavati rad sa mašinama ili na višim nadmorskim visinama
 • Izbegavati vožnju kolima dok se ne ukloni strano telo

 

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.