Trovanje predstavlja povredu ili smrt usled ingestije toksičnih ili štetnih supstanci. Najčešći uzrok trovanja jeste upotreba medikamenata, akcidentalne ingestije dezinfekcionih sredstava (na primer: deterdženata i rastvora kao štu hidrogen is l. koje bi trebalo držati podalje od dece) i konzumacija hrane koja sadrži gljive ili druge bakterije (na priemr: botulizam), Drugi uzoci mogu uključivati boje, ugljen monoksid, kozmetiku, DIY proizvode, baštenska sredstva, lekove, ubode insekata, zmijski otrov i ostalo. Većina trovanja je akcidentalna.

 

Neophodna je neodložna medicinska pomoć  radi prevencije daljeg trovanja i potencijalnih komplikacija.  Terapeutski pristup osobi sa simptomima trovanja u zavisnosti je od prisutnih simptoma, starosti kao i količine i vrste uzročne supstance.

 

Koji simptomi su udruženi sa trovanjem ?

 

Trovanje može nastati istog momenta kada se stupid u kontakt sa uzročnom supstancom ili ingestije ili nakon24-48 sati. Najčešći znaci i simpotmi trovanja mogu uključivati:

 

 

 • Crvenilo oko usne duplje i usana
 • Mučnina
 • Abdominalni bol
 • Povraćanje
 • Srčane palpitacije
 • Kašalj
 • Pospanost
 • Spazmi
 • Konfuzija
 • Epileptični napadi
 • Osipi kože
 • Dijareja
 • Groznica
 • Glavobolja
 • Pojava duplih slika
 • Neprijatan zadah

 

Nije uvek jednostavno ući u trag ingestiranoj susptanci, pogotovo u slučajevima kada je trovanje nastalo usled ingestije uspstanci u tragu.

 

U slučaju pronalaska praznih boca lekova, boja, ili sumnjivih objekata koji mogu usloviti toksične efekte od vitalnog je značaja prevenirati mogućnost trovanja.

 

 

Šta se savetuje

 

U slučaju suspektnog trovanja, od vitalnog je značaja pravovremeno kontaktirati kontrolni  centar za trovanje ili hitnu medicinsku službu.

Budući da klinički tok može varirati u zavisnosti od ingestirane supstance, uvek je neophodno konsultovati se sa lekarom radi adekvatne terapije.

 

U slučaju akcidentalne ingestije hemikalija, neophodno je sledeće:

 

 

 • Potražiti neophodnu medicinsku pomoć
 • Odstraniti kontaminiranu odeću i obuću
 • Otkloniti preostala strana tela iz usta osobe u slučaju ingestije domaćih deizinficijenasa ili drugih hemikalija
 • Položiti osobu u eleviran položaj
 • Nagnite pojedinca na stranu u slučaju povraćanja (prevencija zapadanja stranog tela )
 • Pratiti pojavu bilo kojih simptoma ili komplikacija koji mogu nastati
 • Poneti sa sobom kontejne za hemikalije i štetne supstance kako bi se identifikovao sastav proizvoda

 

Šta se ne savetuje

 

Preporučuje se pridržavati se saveta Centra za kontrolu trovanja radi prevencije daljih komplikacija.

 

Instrukcije mogu biti sledeće:

 

 • Izbegavati administriaranje hrane i pića, lekove pa čak i vodu kod sumnje na trovanje
 • Izbegavati neutralizaciju toksina sokom od limuna, sirćeta ili bilo koje druge supstance

 

 • Izbegavati indukciju povraćanja ukoliko nije savetovano drugačije
 • Potražiti neodložnu pomoć u slučaju suspektnog trovanja

 

Odricanje od odgovornosti: Informacije u ovom članku na bilo koji način ne zamenjuju intervenciju ili savete  operatera za hitne slučajeve i pružaju samo jednostavne savete kako bi problem  bio pod kontrolom dok čekaju na pregled.