Bol u oku termin je kojim se označava bol i neprijatan osećaj koji se javljaju na ili unutar oka. Bol oku često se javlja zajedno sa drugim simptomima poput crvenila u oku, suza u oku ili oticanja kapaka, ali se takođe može i javiti sam. Ukoliko se bol u oku javi zajedno sa drugim simptomima, uglavnom je simptom koji ukazuje na postojanje oboljenja oka poput konjuktivitisa, uveitisa, glaukoma ili alergija. Ukoliko se bol u oku javi zasebno i nije praćen drugim simptomima koji se javljaju na oku, onda je u pitanju pojava koja se naziva “odraz bola”. Iako se bol oseća u ili na samom oku, njegov koren potiče iz drugih organa čula vida ili nerava. Bol u oku može biti konstantan ili se javljati povremeno, a često nastaje kao posledica upale trogranog živca koja je uzrokovana sinuzitisom ili herpesom.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa bolom u oku?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom bola u oku su:

 

 • Kontaktne alergije
 • Astigmatizam
 • Blefaritis
 • Halacion
 • Glavobolja
 • Keratokonus
 • Konjuktivitis
 • Dakrijocistitis
 • Denge groznica
 • Migrena
 • Glaukom
 • Herpes simpleks
 • Oftalmični herpes zoster
 • Upala trogranog živca
 • Bolest mačijeg ogreba
 • Optički neuritis
 • Čmičak
 • Retinoblastom
 • Sindrom suvog oka
 • Sinuzitis
 • Toksoplazmoza
 • Povreda
 • Kornealni čir
 • Opekotine
 • Uveitis

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, bol u oku se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči bol u oku?

Kako će se lečiti bol u oku zavisi od toga šta ga je izazvalo.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju bola u oku?

Ukoliko se javi bol u oku savetuje se poseta lekaru ili specijalisti oftalmologu. Ukoliko se bol u oku javi kao posledica povrede ili opekotine, obavezno se treba obratiti najbližoj hitnoj medicinskoj ustanovi.