Bol u vilici predstavlja medicinski problem koji se menifestuje pojavom više ili manje intenzivnog bola u kostima donje vilice, tkivu koje okružuje donju vilicu kao i temporomandibularnom zglobu. Temporomandibularni zglob predstavlja spoj između kosti donje vilice i kostiju lobanje. Temporomandibularni zglob podložan je raznim problemima i oboljenjima poput preloma, ispadanja, krivljenja, artritisa i dentalnih abscesa. Temporomandibularni poremećaj najčešće je oboljenje koje se javlja na vilici i jedan je od glavnih uzroka bola u donjoj vilici.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa bolom u vilici?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom bola u vilici su:

 

 • Artritis
 • Artroza
 • Srčani udar
 • Bruksizam
 • Sijalolitijaza
 • Karijes
 • Temporomandibularni poremećaj
 • Hiperholesterolemija (povišen nivo holesterola u krvi)
 • Gingivitis
 • Infarkcija miokarda
 • Otitis
 • Periodontitis
 • Zauške
 • Reumatska polimijalgija
 • Pulpitis
 • Multipla skleroza
 • Sinuzitis
 • Tetanus
 • Rak pljuvačnih žlezda
 • Povreda

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, bol u vilici se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči bol u vilici?

Bol u vilici sam po sebi nije oboljenje već simptom, te kako će se lečiti zavisi od toga šta ga je izazvalo. Kako bi se uspešno izlečio bol u vilici neophodno je potražiti pomoć specijaliste, i to otorinolaringologa, stomatologa, gnatologa ili maksiofacijalnog hirurga. Tek nakon pregleda specijaliste može se utvrditi tačan uzrok i odrediti adekvatna terapija.

 

Bez obzira na uzrok, u najvećem broju slučajeva bol u vilici se može umanjiti stavljanjem hladnih obloga i uzimanjem blagih lekova protiv bolova. Ljudi koji pate od bruksizma mogu umanjiti bol i neprijatnost nošenjem prozirne zaštite za zube. Pacijentima koji osećaju bol u vilici savetuje se da ne konzumiraju čvrstu ili gumenastu hranu, kao ni žvakaću gumu kako bi izbegli stvaranje dodatnog stresa na vilici.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju bola u vilici?

Ukoliko se bol u vilici javi nakon povrede neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć kako bi se utvrdilo da li je reč o prelomu.