Termin  disfonija odnosi se na sve promene u kvalitetu glasa, kvalitativnih ili kvantitativnih.

 

Disfonija može biti privremena ili hronična, strukturnog ili funkcionalnog porekla.

 

 

Organski uzroci disfonije mogu biti: zapaljenje larinksa, kongenitalni defekti, prisustvo tumora ili poremećaj jednog ili više glasovnog organa u vezi sa postfonacijskim strukturama (glasne žice, nos, usna duplja, jezik, larinks, traheja) i trauma. Funckionalni uzroci mogu biti: prekomerna upotreba glasnih žica i disfonija idiopatskog porekla (u odsustvu evidentnog uzročnog faktora).

 

 

Disfonija može biti praćena određenim senzacijama ili diskomfortom tokom govora.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa disfonijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa disfonijom mogu biti sledeći:

 

 • Botulizam
 • Ciste
 • Struma
 • Laringitis
 • Nodusi
 • Polipi
 • Multipla skleroza
 • Tetanus
 • Karcinom larinksa
 • Karcinomi drugih organa u vezi sa fonacijom
 • Trauma

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju disfonije ?

 

U slučaju disfonije, neophodno je identifikovati osnovni uzročni faktor kako bi se primenio adekvatan medicinski protokol. U cilju bržeg oporavka disfoničnog stanja, neophodno je eliministai štetne navike kao što su konzumacija duvana i alkohola. Adekvatna hidratacija i govorna apstinencija preporučuju se na minimum dva  ili tri dana (ćutanja ili šapat) su preporučeni.

 

Lečenje disfonije varira u zavisnosti od primarnog uzročnog faktora. Postoje tri pristupa koji s emogu primenjivati (pod lekarskim nadzorom isključivo).

 

 

 • upotreba lekova (antiinflamatornih, antibiotika, antacid its.) u zavisnosti od primarnog uzročnog faktora

 

 • govorna terapija, bolja upotrebljivost govornog aparata
 • hirurški pristup u cilju eliminacije udruženih patoloških procesa (videti listu pridruženih oboljenja)

Kada se savetuje konsultacija lekara u osoba sa disfonijom ?

 

U slučaju postojanja traumatskog procesa ili bilo kog pridruženog patološkog stanja (videti listu pridruženih poremećaja).