Dismenoreja predstavlja stanje u kome je menstruacija udružena sa prisustvom bola u abdomen. Kod većine osoba ženskog pola ne predstavlja čest poremećaj, dok kod ostalih predstavlja ozbiljno ugrožavajuće stanje koje može kompromitovati svakodnevni kvalitet života.

 

Dismenoreja predstavlja stanje u kome je menstrualni ciklus praćen izraženim tegobama u pelvičnoj regiji.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa dismenorejom?

 

Poremećaji koji mogu biti uduženi sa dismenorejom mogu biti sledeći:

 

  • Adenomioza
  • Endometrioza
  • Fiboidni uterus
  • Pelvična inflamatorna boelst
  • Stenoza cerviksa

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju dismenoreje ?

 

Dismenoreja može biti prouzrokovana upotrebom analgetika ili primenom povišene temperature na određenu regiju tela.  Ponekad od koristi mogu biti upotreba suplemenata baziranih na kompleksu vitamina B1, B6 i E, omega 3  i magnezijumu. Nadalje, adekvatna primena fizičke aktivnosti, redukcije stresa, alkoholne apstinencije i duvana može biti efikasna u eliminaciji simptoma.

 

Kod određenih osoba ženskog polapriemna komplementanih pristupa kao što su akupunktura, akupresura, TENS lečenja i herbalna medicina. Ipak, kod određenih individual primena oralnih kontraceptiva ili hirurškog pristupa može dovesti do poboljpanja simptoma.

 

Kada je ajjoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

U većini slučajeva, dismenoreja nije alarmantni simptom, dok inicijalno prisustvo tegoba može pogoršati svakodnevni kvalitet života.