Dizenterija predstavlja stanje kaakterisano prisustvo minfektivnog process u digestivnom sistemu, pogotovo debelom crevu. Manifestuje se prolivastim stolicama  sa primesama krvi, sekreta i/ili gnoja kao i tenezmima (spazmodičnim i bolnim kontrkacijama anusa udruženih sa urgentnom potrebom za defekacijom).

 

Gubitak tečnosti i elektrolita rezultuje dehidratacijom i elektrolitnim disbalansom.

 

Najčešće se termin ‘’dizenterija’’ i ‘’dijareja’’ koriste kao sinonimi, dok je definitivno dizenterija ozbiljan oblik dijareje. Nadalje, dizenterija predstavlja pojavu tečnih, prolivastih stolica (kao u dijareji) i takođe je karakterisana pojavom krvarenja, mukusa i gnoja tokom defekacije. Defekacija je u najvećem broju slučajeva izrazito bolna.

 

Iako je u najvećem broju slučajeva uzročnik infektivnog karaktera, postoje mnogobrojna oboljn+enja koja mogu uzrokovati dizenteriju.

 

Najčešći uzročni faktor dizenterije  jeste infektivni agens i to: Entamoeba histolytica (amebna dizenterija) ili Shigella dysenteriae (bacilarna dizenterija) kao i ređi uzročnici tipa Giardia lamblia i Balantidium koli. Iako su infektivne forme oboljenja najzastupljenije,

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa dizenterijom?

 

Poremećaji koji mogu biti uduženi sa dizenterijom  mogu biti sledeći:

 

  • Kolitis
  • Ulcerativni kolitis
  • Gastroenteritis
  • Virusni gastroenteritis
  • Intolerancija hrane
  • Kronovo oboljenje

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju dizenterije  ?

 

Lečenje dizenterije upravljeno je ka tretiranju uzročnih oboljenja i primarnih uzročnih faktora kao i nadoknadi tečnosti i elektrolita u organizmu. Adekvatan odmor i unos infuzione tečnosti je neophodan usled ekscesivnog gubitka.

 

Kada je najoptimalnije  konsultovati se sa ordinirajućim lekarom ?

 

U slučaju pojave dizenterije neophodno je konsultovati se sa lekarom u cilju adekvatnog lečen ja poremećaja. U slučaju akutne pojave oboljenja, neophodno je potražiti neodložnu medicinsku pomoć.