Egzoftalmus predstavlja stanje u kome bulbus prominira iz očne duplje. Postoji nekoliko poremećaja koji uslovljavaju nastanak povećanja volumena sadržaja orbite.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa egzoftalmusom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa egzoftalmusom mogu biti sledeći:

 

 

  • Arteriovenska aneurizma
  • Hipertiroidizam
  • Bazedovljeva bolest
  • Tumori

 

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju egzoftalmusa ?

 

Najadevatniji tretman zaivsi od primarnog uzroka egzoftalmusa. Ponekad se poremećaj može redukovati adekvatnim lečenjem hipertiroidizma ili primenom interventne hirurgije. U odeđenim slučajevima lekar može ordinriati upotrebu kortikosteroida.

 

Kada je najoptimalniji period za konsultativni pregled ?

U slučaju egzoftalmusa neophodan je pregled oftalmologa u cilju identifikacije adekvatnog tretmana.