Eritrocitoza predstavlja povećanje crvenih krvnih zrnaca u krvi.  Može biti relativna, kada je uzrok smanjenje volumena plazme, kao na primer kod opekotina ili ozbiljnog stepena dehidratacije, ili apsolutna usled povećanja broja crvenih krvnih zrnaca.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa eritrocitozom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa eritrocitozom mogu biti sledeći:

 

 

Kontaktna alergija

  • Anafilaksa
  • Cereberalni hemangion
  • Hronično oboljenje pluća
  • Prava policitemija
  • Karcinom jetre
  • Karcinom bubrega
  • Opekotine

 

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju eritrocitoze?

 

U cilju određivanja povećane viskoznosti krvi, indikovana je transfuzija. Ako je hematokrit veći od 55%, eliminacija određenog volumena krvi može biti neophodna.

Najadekvatniji tretman u direktnoj je zavisnosti od primanrog uzročnog poremećaja.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

U slučaju eritrocitoze uvek je neophodno konsultovati se sa lekarom u cilju detekcije primanrog uzročnika.