Eritromelalgija predstavlja poremećaj ili sekundarni simptom drugog oboljenja, i to najčešće u vezi sa poremećajima koagulacije, dijabetesom, gihtom i multiplom sklerozom.  Simptomi su najčešće u vidu intenzivnog pečenja ili bola, povišene temperature i lokalizovanog crvenila regije ruku, stopala, lica, ušiju i kolena.

Predstavlja abnormalnu vazodilataciju perifernih krvnih sudova.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa eritromelalgijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa eritromelalgijom  mogu biti sledeći:

 

  • Reumatoidni artritis
  • Dijabetes
  • Giht
  • Hipertension
  • Sistemski eritematozni lupus
  • Prava policitemija
  • Multipla skleroza
  • Duboka venska tromboza
  • Trombocitemija
  • Proširene vene

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju eritromelalgije ?

 

U slučaju postojanja bola, savetuje se aplikacija hladnih obloga, leda ili imerzije u hladnu vodu.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

Iznenadna pojava simptoma, naročito ako su udruženi sa toplotom i tačkastim promenama zahtevaju neodložnu konsultaciju mediicnske službe.