Erozija zubne gleđi je fenomen udružen sa gubitkom gleđi ili dentina usled karijesa ili traumatskog procesa. Pored fiziološkog procesa starenja, najverovatniji uzročni faktori mogu biti abrazije ili frikcije izazvane škgutanjem zubima, upotrebom određene hrane  ili četkice, hemijskih supstanci ili kiseline iz hrane ili želudačnog sadržaja (učestale epizode povraćanja ili gastroezofagealnog refluksa) kao i gubitka tkiva (abfrakcija). Posledice su žućkasta prebojenost zuba, povećana osetljivost na toplotu i hladnoću, bol i skraćenje zuba.

 

Stepen erozije zubne gleđi signifikantno je većeg stepena budući na povećan broj stomatoloških i drugih intervencija. Erozija zubne gleđi  može biti izazvana pomoću tri fenomena: abrazije, erozije i atriticije.

 

Abrazija predstavlja progresivan gubitak tvrde supstance zuba usled mehaničkih radnji pre nego usled direktnog kontakta zuba  o zub.

 

Abrazija je najčešće udružena sa nepravilnom upotrebom zubne četkice i konca na spoju krunice i korena zuba. Abrazije takođe mogu nastati usled prekomerne i neadekvatne upotrebe zuba (otvaranja flaša, igli, noževa ili grickanje noktiju). Pirsing takođe može usloviti pojačanu abraziju zuba.

 

Sa druge strane, erozije predstavljaju progresivan gubitak zubne supstance dejstvom hemijske supstance ili prekomernim razmnožavanjem supstanci.

 

 

Erozije su najčešće rezultat česte upotrebe gaziranih pića i voćnih sokova povećanog aciditeta.

 

Erozije takođe nastaju kod odraslih koji boluju od gastroezofagealnog refluksa (GERD) ili nakon poremećaja ishrane. Učestalost erozije zubne gleđi je veća kod osoba sa lošijom funkcijom pljuvačnih žlezda.

 

Atriticija predstavlja takođe progresivan gubitak zubne gleđi usled mastikacije (žvakanja) ili zaostataka hrane između susednih zuba.

Atriticija je najčešća kod osoba  sa navikom škrgutanja zubima.

 

 

  • Škrgutanje zubima
  • Gastroezofagealni refluks
  • Onikofagija

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.