Eshara predstavlja leziju kože koja se karakteiše formiranje krustoznih promena sačinjenu od gnoja, krvi ili seruma. Može biti čvrste ili krte konzistencije kao rezultat nakupina mrtvih ćelija usled nekrotičnog procesa.  Njačešće je udružena sa težim  stepenom opekotina. Takođe se javlja nakon upotrebe određenih medikamenata, hladnoće, infektivnih procesa ili ujeda zmije.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa esharom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa esharom  mogu biti sledeći:

 

 

  • Herpes zoster
  • Impetigo
  •  Trovanje antraksom
  • Opekotine

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju eshara ?

 

Najčešće se eshara nakon izlečenja manifestuje ožiljnom promenom.  U težim slučajevima, hirurško uklanjanje može biti neophodno.

 

Kada je najoptimalniji period radi konsultacije sa lekarom ?

 

U slučaju da eshara u potpunosti obavija ishemični ekstremitet, može ugroziti vitalnost ekstremiteta i prsta. U tim slučajevima, ili infektivnog pocesa, neophodno je konsultovati se sa lekarom radi eventualnog hirurškog uklanjanja.