Fekalna impakcija ili skatoma predstavlja zadržavanje formiranih i veoma čvrstih fekalnih masa u debelom crevu. Zadržavanje čvrste fekalne mase dovodi do smanjene pokretljivosti debelog creva što često dovodi do nastanka zatvora, jer se stolica ne može izbaciti iz rektuma normalnim pražnjenjem. Duže zadržavanje formirane stolice u debelom crevu može izazvati apsorbovanje vode iz fekalnih materija nazad u telo. Osim što apsrobovanje vode iz fekalija može dovesti do pojave infekcija, tono doprinosi i dodatnom stvrdnjavanju fekalne materije.

 

U početnom stadijumu fekalna impakcija se uglavnom javlja bez ikakvih simptoma. Ukoliko se simptomi jave, onda oni obično ukazuju na postojanje crevne blokade (bol i pritisak u trbuhu, kontrakcije analnog sfinketra, bol u rektumu, mučnina i povraćanje).

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa fekalnom impakcijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom fekalne impakcije su:

 

  • Rak debelog creva
  • Konstipacija

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, fekalna impakcija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči fekalna impakcija?

Kako će se lečiti fekalna impakcija zavisi od toga šta ju je izazvalo. U najvećem broju neophodno je omekšavanje stolice koje se može postići ili klistiranjem ili manuelnom stimulacijom debelog creva. U retkim slučajevima fekalna impakcija se rešava hirurgijom.

 

Fakalna impakcija se može sprečiti vođenjem zdravog života. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem i izbegavanje cigareta i alkohola doprineće održavanju normalne crevne flore i normalnog varenja. Unošenje dovoljne količine tečnosti takođe se sprečiti nastanak fekalne impakcije.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju fekalne impakcije?

Ukoliko fekalna impakcija ne prođe nakon nekoliko dana ili se javi zajedno sa nekom od prethodno navedenih bolesti neophodno je potražiti pomoć lekara.