Fekalna inkontinencija je poremećaj organa digestivnog trakta koji se manifestuje nemogućnošću tela da zadrži fekalije. Fekalna inkontinencija se javlja kada potreba za defekacijom ne može da se kontrološe, i praćena je pojavom crevnog gasa i nekontrolisanjem izbacivanjem stolice.

 

Postoji nekoliko različitih stanja i oboljenja koja mogu dovesti do pojave fekalne inkontinencije. Neka od njih su:

 

 • Lokalni uzroci koji nastaju kao posledica poremećaja u analnoj regiji (poput fekalne impakcije, hemoroida i anorektalnog raka)
 • Poremećaji organa sistema za varenje poput konstipacije, kolitisa, sindroma iritiranih creva i Kronove bolesti
 • Neurološki uzroci poput senilne demencije i multiple skleroze

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa fekalnom inkontinencijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom fekalne inkontinencije su:

 

 • Rak prostate
 • Kolitis
 • Senilna demencija
 • Dijabetes
 • Hemoroidi
 • Intolerancija na hranu
 • Trovanje ugljen monoksidom
 • Kronova bolest
 • Parkinsonova bolest
 • Multipla skleroza
 • Sindrom iritiranih creva
 • Konstipacija
 • Kolorektalni rak

 

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hematemeza se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči fekalna inkontinencija?

Zbog činjenice da je to simptom koji može biti posledica velikog broja različitih oboljenja, kako će se lečiti fekalna inkontinencija zavisi od toga šta ju je izazvalo. Zbog toga je veoma bitno posavetovati se sa lekarom ukoliko se uoče bilo kakvi simptomi koji mogu ukazivati na fekalnu inkontinenciju. U nekim slučajevima fekalna inkontinencija može biti veoma zahteva i može se rešiti jedino operacijom. Ukoliko se fekalna inkontinencija javi kao posledica kolitisa ili zatvora, može se uspešno izlečiti promenom ishrane i životnih navika.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju fekalne inkontinencije?

Ukoliko se primeti pojava bilo kakvih simptoma koji mogu ukazivati na fekalnu inkontinenciju neophodno je potražiti lekarsku pomoć.