Fotopsija, poznata i kao “fosfen” , predstavlja opažanje jakog svetla, čak i boja, poput varnica ili svetlosti (poput bliceva kod fotoaparata) bez stvarnog svetlosnog nadražaja iz spoljnog sveta.

 

Fotopsija može da ukaže na prisustvo poremećaja mrežnjače i/ili staklastog tela, optičkog nerva ili mozga, ali može da se javi i u slučaju jakih glavobolja i migrenoznih stanja..

 

Koje bolesti se mogu povezati sa fotopsijom?

Sledeće bolesti mogu da se povežu sa fotopsijom:

 

  • Glavobolja
  • Odvajanje mrežnjače
  • Migrena
  • Retinoblastom
  • Dijabetesna retinopatija
  • Toksoplazmoza

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja se terapija primenjuje za fotopsiju?

Budući da postoji nekoliko stanja koji mogu biti uzroci fotopsije, potrebno je konsultovati lekara, kako bi se otkrilo primarno oboljenje i odredila terapija.

 

U slučajevima fotopsije, najbolje bi bilo posavetovati se sa oftalmologom, specijalistom koji će da pregleda mrežnjaču i staklasto telo i koji će moći da utvrdi da je prisustvo fotopsije posledica oboljenja.

 

U slučaju odvajanja mrežnjače ili njenog kidanja, biće potrebno obaviti hirurški zahvat kao i ciljanu lasersku terapiju. U slučaju poremećaja u staklastom telu (usled slabe hidratacije), često je potrebno povećati unos vode i mineralnih soli.

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju fotopsije?

U slučajevima kada već postoji dijagnostikovano oboljenje (pogledati gore navedenu listu).