Galaktoreja predstavlja stanje koje se manifestuje spontanom, ekscesivnom produkcijom mleka putem duktalnih kanala dojke.  Može nastati tokom  trudnoće ili po prestanku dojenja, kao simptom ekscesivne mehaničke frikcije bradavica, infektivnog procesa, inflamacije, povrede dojki, hipotiroidizma, karcinoma ili nakon upotrebe određenih herbalnih preparata ili medikamenata. Čak je i kod dece moguća pojava galaktoreje. U takvim slučajevima predstavlja privremeni problem udružen sa hormonskim disbalansom koji se spontano reguliše u toku nekoliko nedelja.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa galaktorejom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa galaktorejom mogu biti sledeći:

 

 

  • Akromegalija
  • Karcinom dojke
  • Insuficijencija bubrega
  • Hipotiroidizam
  • Intraduktalni papilom
  • Fibocistične dojke
  •     Sindrom policističnih jajnika
  • Padžetovo oboljenje

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju galaktoreje ?

 

Najoptimalniji pristup lečenju u zavisnosti  je od uzroka galaktoreje. Na primer, primenu određenih medikamenata potrebno je korigovati, aplikovati lokalne kreme ili oralne lekove.

 

Kod određenog broja pacijenata neophodno je primeniti hirurški tretman. Postoje slučajevi kod kojih lečenje nije potrebno, ali su redovne kontrole obavezne.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

Neophodno je što ranije konsultovati ordinirajućeg lekara. Posebno je potrebno obratiti pažnju u slučaju postojanja vodenastog iscetka iz bradavice sa primesama krvi ili gnoja, neuobičajene prebojenosti.

 

.