Glikozurija ili glukozurija termin je koji označava prisustvo šećera u urinu. Ovo stanje često je indikator nesposobnosti bubrega da apsorbuju glukozu iz krvi. U normalnim okolnostima u urinu se nalazi mala količina šećera.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa glikozurijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom glikozurije su:

 

 • Akromegalija
 • Dijabetes
 • Hematohromatoza
 • Pneohromocitom
 • Cistična fibroza
 • Infekcije
 • Hepatična encefalopatija
 • Hipertiroidizam
 • Hronični pankreatitis
 • Sepsa
 • Kušingov sindrom
 • Rak pankreasa

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, glikozurija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

Kako se leči glikozurija?

Kako će se lečiti glikozurija zavisi od toga šta ju je izazvalo. U najvećem broju slučajeva javlja se kao posledica dijabetesa te se primenjuje terapija za dijabetes – kombinacija lekova, promene ishrane i povećane fizičke aktivnosti.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju glikozurije?

Ukoliko se primete simptomi koji mogu ukazivati na postojanje glikozurije neophodno je obratiti se lekaru.