Gljivično oboljenje predstavlja inflamatorni proces  nokta koji nastaje usled prisustva gljivica (kandida), ili ređe bakterijama (Pseudomonas, Streptokok ili Stafilokok). Nokti stopala najčešće su zahvaćeni budući da favorizuju vlažne pregibe.

 

Gljivično oboljenje noktiju najčešće zastupljeno na tuševima, zajedničkim prostorijama  u teretarni, mokrim i vlažnim povšinama. Nadalje, njihov nastanak može biti  potpomognut korišćenjem neprikladne obuće koja ne dozvoljava adekvatnu transpiraciju.

 

U zavisnosti od uzročnika gljivičnog oboljenje noktiju, može nastatit deformacija nokta, diskoloracija od žućkaste ka sivkastoj prebojenosti. Stanje se može pogoršati u slučaju  neadekvatnog tretmana.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa  gljivičnim oboljenjem noktiju  ?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa gljivičnim oboljenjem noktiju  mogu biti sledeći:

 

 

  • Kandidijaza

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju gljivičnih oboljenja noktiju ?

 

Najedkvatnij inačin lečenja u direktnoj je zavisnosti od primanog uzročnog faktora.

Klasična lokalna aplikacija medikamenata kao što su kompleksne kreme i ulja, nisu dovoljne za eradikaciju gljivičnog oboljenja, pogotovo u slučaju dužeg trajanja oboljenja.

 

U slučaju pogoršanja oboljenja i structure noktiju,  aplikacija lokalnih antifugalnih sredstava može biti od pomoći.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

Isključivo lekar ordinira najadekvatniji tretman u zavisnosti od uzročnog poremećaja. T eje uslučaju zapaljenske reakcije nokta neophodno konsultovati se sa lekarom odgovarajuće specijalnosti.