Gubitak ravnoteže predstavlja stanje u kome tokom sedenja, stajanja ili mirovanja

individua oseća senzacije pokreta, u vidu okretanja oko sopstvene osovine. Uzroci ovog fenomena mogu biti različiti poremećaji koji uključuju vrtoglavicu, infekcije unutrašnjeg uha ili zapaljenske procese, gip ili infekcije gornjih respiratornih puteva, Menierov sindrom, povrede glave, intenzivnu fizičku aktivnost, promene u atmosferskom pritisku i morsku bolest. Kod određenih tipova karcinoma, kao što je akustični neurom, može nastati gubitak ravnoteže.

 

Čak i u uslovima izrazito povišenog pritiska, upotrebe određenih lekova može nastati ovaj poremećaj. Određena oboljenja karakteristična za starije životno doba, kao što je artitis mogu rezultovati poremećajem ravnoteže.

 

Simptomi koji mogu biti udruženi  sa ovim poremećakejm podrazumevaju: zamagljen vid, konfuziju, dezorijentisanost, mučninu, povraćanje, depresiju, anksioznost, strah, umo, otežanu koncentraciju, dijareju kao i poemećaje srčanog rada.

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa gubitkom ravnoteže?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa gubitkom ravnoteže mogu biti sledeći:

 

 

  • Artritis
  • Moždani udar
  • Trovanje ugljen monoksidom
  • Labirintitis
  • Otitis

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju poremećaja ravnoteže ?

 

U određenim situacijama gubitak ravnoteže može biti iznenadno narušen. Kod drugih pacijenata, neophodno je tretirati primanri poremećaj koji je izazvao gubitak ravnoteže. U takvim slučajevima savetuje se pregled odgovarajućeg lekara u cilju ordiniranja adekvatne terapije ili primene odgovarajućih fizičkih vežbi u vidu fizikalne terapije. Takve vežbe primenjuju se u kućnim uslovima u cilju redukcije nastanka povrede. Ponekad je neophodno rešiti odgovarajući problem upotrebom određenih lekova (antibiotic u tretiranju infekcija, lekovi protiv mučnine ili kortikosteroidi u lečenju vrtoglavice).

 

 

Konačno, u slučaju  postavljanja dijagnoze Menijerovog oboljenja, hirurški tretman može biti indikovan.

 

Kada je najoptimalniji period da se konsultujete sa svojim lekarom ?

 

U slučaju poremećaja  ravnoteže potrebno je konsultovati se sa lekarom u cilju adekvatnog tretmana.  Kada postoji opravdana sumnja da je poremećaj ravnoteže udružen sa moždanim udaom, neophodna je hitna medicinska pomoć.