Gubitak sluha termin je kojim se može označiti i potpuni i delimični gubitak sluha. Gubitak sluha se može javiti u jednom ili oba uha, i može izazvati prigušenost zvukova koji se čuju. Ukoliko se osoba koja pati od gubitka sluha nađe u okruženju sa velikom količinom pozadinske buke, dolazi do otežanog govorenja i vođenja razgovora. Gubitak sluha se može javiti kao posledica velikog broja različitih oboljenja i povreda. Najčešći uzroci gubitka sluha su problemi sa ravnotežom, vrtoglavice, tinitus kao i suženje slušnog kanala. Povrede bubne opne ili dela slušnog kanala, akumulacija cerumena ili tečnosti i prisustvo stranih tela u ušnom kanalu takođe mogu dovesti do gubitka sluha. U nekim slučajevima gubitak sluha može biti nasledan i javiti se po rođenju. Konzumiranje određenih vrsta lekova i narkotika takođe mogu izazvati gubitak sluha.

 

Koje bolesti se javljaju zajedno sa gubitkom sluha?

Neke od bolesti koje se mogu javiti zajedno sa gubitkom sluha su:

 

 • Trovanje ugljen monoksidom
 • Ihtijoza
 • Lavirintitis
 • Meningitis
 • Pagetova bolest
 • Akustični neurom
 • Otitis
 • Zečija usna
 • Zauške
 • Rubela
 • Sifilis
 • Daunov sindrom
 • Menierova bolest
 • Skarletna groznica
 • Tonsilitis

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, gubitak sluha se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči gubitak sluha?

Kako će se lečiti gubitak sluha zavisi od toga šta ga je izazvalo. Ako je on posledica akumulacije cerumena ili tečnosti u slušnom kanalu, može se izlečiti čišćenjem. Isto važi i za prisustvo stranog tela u uhu. U nekim slučajevima ovo stanje ne može se regulisati kod kuće i neophodna je lekarska pomoć.

 

Ukoliko je uzrok gubitka sluha patološki, neophodno je na vreme ustanoviti dijagnozu kako bi se odredila adekvatna terapija. Potpuni gubitak sluha u jednom ili oba uha kao rezultat infekcije ne može se uvek izlečiti, i može se sanirati jedino nošenjem slušnog aparata.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju gubitka sluha?

Ukoliko se primeti bilo kakvo oštećenje ili problem sa sluhom, disbalans sluha u jednom ili oba uha, kao i delimičan gubitak sluha praćen bolom, glavoboljom, malaksalošću i utrnutošću jednom dela tela neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.