Termin hematemeza označava povraćanje krvi. U najvećem broju slučajeva povraća se sveža crvena krv ili krv tamno braon do crne boje. Često se javlja i povraćanje nesvarenih ostataka hrane.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa hematemezom?

Neke od bolesti koje se manifestuju pojavom simptoma kao što je hematomeza su:

 

 • Angidisplazija
 • Denge groznica
 • Ezofagealne divertikula
 • Ebola
 • Ezofagitis
 • Gastritis
 • Koagulacioni poremećaji
 • Malori-Vajs sindrom
 • Rak usne duplje
 • Rak jednjaka
 • Rak želuca
 • Čir na dvanaestopalačnom crevu
 • Gastrički čir
 • Peptički čir
 • Ezofagealni fariksi

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hematemeza se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hematemeza?

Hematemeza zahteva bolničko lečenje, a pacijentima se najčešće daju transfuzije krvi.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hematemeze?

Ukoliko dođe do povraćanja krvi obavezno se treba obratiti lekaru ili dežurnom urgentnom cen