Hematomi najčešće nastaju kao privremene promene na koži i potkožnom tkivu, ljubičasto prebojene do zelene boje što je uslovljeno  kvalitetom i tipom kože. Naječšće su rezultat povreda (modrice, udarci), ali mogu biti udužene i sa različitim poremećajima (ciropza jetre, leukemija, skorbut). Karakteristična pebojensot posledica je degradacije hemoglobin a iz pripadajućih kapilarnih pleksusa porekla bilirubina i biliverdina.

 

Određene individue sklone su formiranju hematoma više nego druge osobe. To su najčešće osobe sa fragilnim kapilarima, najčešće benignog porekla.

 

 

Formiranje hematoma može biti praćeno prisustvo motoka, bolom i utrnulošću u zahvaćenoj regiji.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa hematomima?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa hemaotmima mogu biti sledeći:

 

 

  • Ciroza jetre
  • Ebola
  • Leukemija
  • Skorbut
  • Septični šok
  • Trauma

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju hematoma ?

 

Budući da mnogobrojna stanja mogu biti udružena sa nastankom heamtoma (podliva), uvek se savetuje pregled odgovarajućeg lekaa.

U slučaju formiranja hematoma usled traumatskog uzroka, određeni domaći mehanizmi lečenja mogu olakšati  tegobe. Aplikacija hladnih kompresa u području aficirane regije može biti od pomoći u cilju smanjenja inflamatornog procesa, otoka, bola i pevencija daljih kapilarnih oštećenja.

 

 

Savetuje se lokalna aplikacija hladnih obloga od leda preko odeće, budući da bi irektan kontakt uslovio nastanak lokalne smrzotine), ali od pomoći mogu biti smrznuta jela iz friza.

 

Neophodno je upamtiti da je efektivnost primenjenog tretmana uspešnije ako je aplikovano što ranije. Čak i elevacija zahvaćenog ekstremiteta ili određenog dela tela može poboljšati sčani rad i lokalni protok krvi u cilju bže reapsorpcije hematoma.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa  lekarom ?

U slučaju postojanja ozbiljnijeg traumatskog procesa prethodno već dijagnostikovanog (cideti listu pridrućenih oboljenja) neophodno je konsultovatis e sa svojim lekarom.